9th Boonchu Ruangkit Championship

26-29Jan. 2023
TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
3 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
4 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
6 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”).
7 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
8 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
9 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
10 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
11 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
12 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
Category 7: Players based on special exemptions.
13 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
14 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
15 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
16 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
17 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
18 สิริภัสสร พัฒน์ชนะ Siripatsorn PATCHANA THA
19 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
20 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
21 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
22 Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN
23 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
24 Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR
25 ศักดินนท์ เดชภิมล (Am) Sakdinon DECHPIMOL (Am) THA
26 สุโชค พรรณา Suchok PHANNA THA
27 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA
28 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ Natthakritta VONGTAVEELAP THA
29 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
30 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
31 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN
32 Pone Pyae Chan Han (Am) Pone Pyae Chan Han (Am) MYA
33 Cory ORIDE Cory ORIDE USA
34 Galven GREEN Galven GREEN MAS
35 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
36 Yen-hung LIU Yen-hung LIU TPE
37 Yu-chia CHIU Yu-chia CHIU TPE
38 Wen-chi HUNG (Am) Wen-chi HUNG (Am) TPE
39 Fu YEH  Fu YEH  TPE
40 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
41 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
42 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP
43 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
44 ชเนตตี วรรณแสน Chanettee WANNASAEN THA
45 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
46 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ (Am) Alisa INPRASIT (Am) THA
47 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
48 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
49 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
50 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
51 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
52 John ODA John ODA USA
53 Janne KASKE Janne KASKE FIN
54 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
55 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
56 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
57 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
58 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
59 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
60 Cheng-Hsiang WEN Cheng-Hsiang WEN TPE
61 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
62 Chen GUXIN Chen GUXIN CHN
63 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
64 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
65 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
66 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
67 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
68 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
69 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
70 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
71 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
72 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
73 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
74 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
75 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
76 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
77 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
78 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
79 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
80 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
81 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
82 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
83 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
84 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
85 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
86 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
87 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
88 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
89 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
90 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
91 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
92 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
93 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
94 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
95 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
96 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
97 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
98 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
99 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
100 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
101 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
102 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
103 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 10: The top four (4) amateurs based on the 2022 of the ATGT Amateur Ranking Points.
104 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
105 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
106 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
107 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
108 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
109 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
110 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
111 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
112 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
113 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
114 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
115 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
116 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
117 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
118 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
119 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
120 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
121 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
122 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
123 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
124 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
125 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
126 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
127 Thiha Htay Thiha Htay MYA
128 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
129 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
130 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
131 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
132 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
133 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
134 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
135 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
136 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
137 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
138 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
139 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
140 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
141 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
142 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
143 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
144 Dongchan OH Dongchan OH KOR
145 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
146 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
147 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
148 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
149 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
150 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
151 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
152 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
153 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
154 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
155 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
156 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
Reserves
Reserves - Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
Reserves - 1 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
Reserves - 2 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
Reserves - 3 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
Reserves - 4 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
Reserves - 5 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Reserves - 6 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
Reserves - 7 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 8 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
Reserves - 9 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves - 10 Minwook GWON Minwook GWON KOR
Reserves - 11 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - 12 Terrence NG Terrence NG HKG
Reserves - 13 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
Reserves - 14 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
Reserves - 15 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
Reserves - 16 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 17 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 18 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
Reserves - 19 ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok CHAIYANBOON THA
Reserves - 20 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
Reserves - 21 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 22 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
Reserves - 23 Soobin LEE Soobin LEE USA
Reserves - 24 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
Reserves - 25 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
Reserves - 26 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - 27 Minwoo PARK Minwoo PARK CAN
Reserves - 28 Ferdinand MUELLER Ferdinand MUELLER GER
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 29 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
Reserves - 30 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
Reserves - 31 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
Reserves - 32 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
Reserves - 33 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Reserves - 34 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 35 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
Reserves - 36 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
Reserves - 37 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 38 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 39 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
Reserves - 40 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
Reserves - 41 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 42 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA
Reserves - 43 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE
Reserves - 44 Nicklaus CHIAM Nicklaus CHIAM SGP
Reserves - 45 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 46 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 47 กฤษณ์ เกตุเกล้า Kris KETKLAO THA
Reserves - 48 Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS
Reserves - 49 S Vikkash BABU S Vikkash BABU SGP
Reserves - 50 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 51 U Minn WOON U Minn WOON MAS
Reserves - 52 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
Reserves - 53 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 54 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA