Singha E-San Open 2023

23-26Feb. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
2 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
3 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
4 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
5 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
6 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
8 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
9 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
Covid-19 exemptions.
10 Samarth DWIVEDI Samarth DWIVEDI IND
Category 7: Players based on special exemptions.
11 เข้มข้น ลิมพะสุต KK LIMBHASUT THA
12 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET THA
13 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
14 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
15 Seong Hoon KWON (Am) Seong Hoon KWON (Am) KOR
16 Heejae JANG (Am) Heejae JANG (Am) KOR
17 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
18 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
19 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
20 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
21 ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ (Am) Supanat RUNGLIKHITCHAROEN (Am) THA
22 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
23 ศิรเดช จันทร์หา (Am) Siradech CHANHA (Am) THA
24 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
25 Simon Seungmin LEE Simon Seungmin LEE KOR
26 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
27 Jean DE WOUTERS Jean DE WOUTERS BEL
28 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
29 Taiki KIMURA (Am) Taiki KIMURA (Am) JPN
30 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
31 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
32 Sanghyun KIM Sanghyun KIM KOR
33 U Minn WOON U Minn WOON MAS
34 Galven GREEN Galven GREEN MAS
35 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
36 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
37 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
38 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
39 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
40 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
41 Euiin KIM Euiin KIM KOR
42 Younghan SONG Younghan SONG KOR
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
43 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
44 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
45 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
46 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
47 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
48 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
49 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
50 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
51 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
52 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
53 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
54 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA
55 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
56 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
57 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
58 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
59 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
60 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
61 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
62 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
63 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
64 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
65 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
66 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
67 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
68 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
69 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
70 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
71 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
72 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
73 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
74 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
75 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
76 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
77 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
78 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
79 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
80 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
81 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top ten (10) from the 2023 ATGT Amateur Ranking Points, as of the application closing date, who are not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
82 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
83 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
84 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
85 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
86 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
87 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
88 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
89 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
90 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
91 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
92 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
93 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
94 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
95 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
96 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
97 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
98 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
99 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
100 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
101 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
102 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
103 Thiha Htay Thiha Htay MYA
104 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
105 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
106 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
107 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG
108 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
109 Corey ROHM Corey ROHM USA
110 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
111 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
112 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
113 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
114 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
115 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
116 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
117 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
118 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
119 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
120 Dongchan OH Dongchan OH KOR
121 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
122 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
123 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
124 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
125 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
126 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
127 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
128 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
129 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
130 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
131 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
132 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
133 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
134 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
135 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
136 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
137 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
138 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
139 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
140 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
141 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA
142 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
143 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
144 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
Reserves
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 1 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
Reserves - 2 Minwook GWON Minwook GWON KOR
Reserves - 3 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - 4 Terrence NG Terrence NG HKG
Reserves - 5 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
Reserves - 6 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
Reserves - 7 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
Reserves - 8 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
Reserves - 9 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
Reserves - 10 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
Reserves - 11 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
Reserves - 12 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 13 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
Reserves - 14 ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok CHAIYANBOON THA
Reserves - 15 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP
Reserves - 16 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
Reserves - 17 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
Reserves - 18 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 19 พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ Polpipat PHALOSILP THA
Reserves - 20 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
Reserves - 21 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
Reserves - 22 Soobin LEE Soobin LEE USA
Reserves - 23 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
Reserves - 24 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
Reserves - 25 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - 26 Minwoo PARK (1998) Minwoo PARK (1998) CAN
Reserves - 27 Ferdinand MUELLER Ferdinand MUELLER GER
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 28 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
Reserves - 29 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
Reserves - 30 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
Reserves - 31 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
Reserves - 32 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
Reserves - 33 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Reserves - 34 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
Reserves - 35 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
Reserves - 36 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 37 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
Reserves - 38 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
Reserves - 39 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 40 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
Reserves - 41 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
Reserves - 42 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
Reserves - 43 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - 44 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 45 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
Reserves - 46 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
Reserves - 47 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 48 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG
Reserves - 49 สาริน เจริญกุล Sarin CHAROENKUN THA
Reserves - 50 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 51 Nicklaus CHIAM Nicklaus CHIAM SGP
Reserves - 52 ศิวกร ตวงภัทรพร Sivakorn TUNGPATARAPORN THA
Reserves - 53 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
Reserves - 54 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี Norasead THAOCHALEE THA
Reserves - 55 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 56 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - 57 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 58 Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA
Reserves - 59 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 60 กฤษณ์ เกตุเกล้า Kris KETKLAO THA
Reserves - 61 Nor Harith Nor Hadi Nor Harith Nor Hadi MAS
Reserves - 62 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
Reserves - 63 Julian HOOD Julian HOOD SCO
Reserves - 64 S Vikkash BABU S Vikkash BABU SGP
Reserves - 65 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
Reserves - 66 Siin KIM Siin KIM KOR
Reserves - 67 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 68 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
Reserves - 69 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG
Reserves - 70 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
Reserves - 71 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
Reserves - 72 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
Reserves - 73 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarek WETKAMA THA
Reserves - 74 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
Reserves - 75 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
Reserves - 76 เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง Kiettikun PHEWKLEANG THA
Reserves - 77 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wanchaichana PHASITWASAN THA
Reserves - 78 นชา พัฒน์ชนะ Nacha PATCHANA THA
Reserves - 79 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ Prin PHOKAN THA