Singha Bangkok Open 2023

07-10Sep. 2023
QUALIFYING ROUND TOURNAMENT ROUND

TOURNAMENT ROUND

Category 3: The winner of the ATGT Order of Merit shall be able to compete in any tournament for five (5) years after the season when the golfer won this title (“5‐Year Exemption”).
1 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
2 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
Category 4: The winner of Singha Thailand Masters or All Thailand Championship shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won either title (“3‐Year Exemption”).
3 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA
4 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
5 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
Category 5: The winner of two or more tournaments within a period of one year shall be able to compete in any tournament for three (3) years after the season when the golfer won such titles (“3‐Year Exemption”).
6 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
Category 6: The winner of any tournament shall be able to compete in any tournament for two (2) years after the season when the golfer won such title (“2‐Year Exemption”).
7 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
8 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
9 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
10 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA
11 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA
12 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS
13 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
14 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
15 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
16 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
Category 7: Players based on special exemptions.
17 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
18 ธนัตถ์ พึ่งเดช (Am) Thanat PHUNGDET (Am) THA
19 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
20 นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA
21 ปรมะ อิ่มอโนทัย (Am) Prama IMANOTAI (Am) THA
22 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
23 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA
24 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
25 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
26 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA
27 อัมรินทร์ นิติพน Amarin NITIBHON THA
28 ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ (Am) Supanat RUNGLIKHITCHAROEN (Am) THA
29 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA
30 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
31 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA
32 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
33 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ Chaiyasit CHAIYACHOT THA
Category 8: The top players from each Monday Qualifying Tournament.
34 ประพฤทธิ์ กรกชมาศ Praprut KORAKOTCHAMAS THA
35 Gampoong PARK Gampoong PARK KOR
36 Peter WILSON Peter WILSON AUS
37 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
38 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA
39 สิรภัทร ใจใหญ่ Sirapat JAIYAI THA
40 เบ็นซ์ เพศประเสริฐ Benz PETPRASERT THA
41 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
42 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA
43 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA
44 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
45 พีชญ์ บรรณบดี Peech BUNNABODEE THA
Category 9: The top sixty (60) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
46 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA
47 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA
48 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
49 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
50 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
51 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
52 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
53 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
54 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
55 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
56 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
57 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
58 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
59 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA
60 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
61 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
62 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
63 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
64 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
65 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
66 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
67 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
68 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
69 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA
70 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
71 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
72 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
73 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA
74 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
75 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
76 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
77 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
78 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA
79 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
Category 9: (b) Medical or Military Service Exemption.
80 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
Category 12: The leading 4 amateurs in the top ten (10) from the 2023 ATGT Amateur Ranking Points, as of the application closing date, who are not otherwise exempt (applied to the next eligible tournament).
81 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส (Am) Pasit IAMPONGSAI (Am) THA
82 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA
Category 13: ATGT Legendary and Honorary Members.
83 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
Category 14: Members in categories 15 and 16 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
84 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
85 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
86 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA
87 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
88 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
89 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA
90 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
91 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR
92 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
93 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
94 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
95 Paul HARRIS Paul HARRIS USA
96 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
97 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
98 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI
99 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
100 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
101 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA
102 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA
103 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
104 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
105 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA
106 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
107 Dongchan OH Dongchan OH KOR
108 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA
109 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
110 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
111 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
112 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
113 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
114 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
115 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
116 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
117 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
118 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA
119 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
120 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
121 Thiha Htay Thiha Htay MYA
122 Sebastian ROA Sebastian ROA COL
Category 15: Top 40 players and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
123 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPHET THA
124 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA
125 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
126 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA
127 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
128 ณัฐพร เวียงชนก Natthaporn WIANGCHANOK THA
129 Nor Heikal Nor Hadi Nor Heikal Nor Hadi MAS
130 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
131 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
132 ปรมินทร์ อินรักษา Poramin INRAKSA THA
133 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
134 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
Category 16: The sixty-first (61st) to eightieth (80th) players of the 2022 ATGT’s Order of Merit.
135 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
136 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
137 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
138 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
139 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
140 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
141 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
142 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
143 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
144 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
Reserves
Reserves - Category 17: Members in categories 18 to 23 shall be re-ranked according to their positions in the 2023 ATGT Order of Merit at designated times in the year, which the Tournament Committee shall determine.
Reserves - 1 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
Reserves - 2 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
Reserves - 3 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
Reserves - 4 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
Reserves - 5 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
Reserves - Category 18: Players finishing in forty-first (41st) to eightieth (80th) and ties from the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 6 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
Reserves - 7 George OUNSTEAD George OUNSTEAD ENG
Reserves - 8 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
Reserves - 9 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA
Reserves - 10 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
Reserves - 11 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
Reserves - 12 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
Reserves - 13 ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok CHAIYANBOON THA
Reserves - 14 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
Reserves - 15 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
Reserves - 16 Soobin LEE Soobin LEE USA
Reserves - 17 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ Krittalak RADARONG THA
Reserves - 18 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA
Reserves - 19 Dongyoon OH Dongyoon OH KOR
Reserves - Category 19: The eighty-first (81st) to one-hundred-fiftieth (150th) players of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 20 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
Reserves - 21 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
Reserves - 22 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
Reserves - 23 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
Reserves - 24 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
Reserves - 25 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA
Reserves - 26 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
Reserves - 27 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
Reserves - 28 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
Reserves - 29 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
Reserves - Category 20: Players missing the cut at the 2023 ATGT Final Qualifying Stage.
Reserves - 30 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
Reserves - 31 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
Reserves - 32 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
Reserves - 33 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE
Reserves - 34 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA
Reserves - 35 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
Reserves - Category 21: The one-hundred-fifty-first (151st) players and below of the 2022 ATGT Order of Merit.
Reserves - 36 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
Reserves - Category 23: The 2023 ATGT First Qualifying Stage players.
Reserves - 37 ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย Natthawat JINDAYOY THA
Reserves - 38 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
Reserves - 39 กฤษณ์ เกตุเกล้า Kris KETKLAO THA
Reserves - 40 กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA
Reserves - 41 Julian HOOD Julian HOOD SCO
Reserves - 42 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
Reserves - 43 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
Reserves - 44 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
Reserves - 45 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN THA
Reserves - 46 Joh TAKEUCHI Joh TAKEUCHI JPN
Reserves - 47 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
Reserves - 48 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
Reserves - 49 สุนันทรักษ์ เวชกามา Sunantarak WETKAMA THA
Reserves - 50 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
Reserves - 51 กรภัทร์ ธันวารชร Korapat DHANVARJOR THA
Reserves - 52 Victor PARK Victor PARK KOR
Reserves - 53 วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร Wanchaichana PHASITWASAN THA