PRO AM

After the Tournament Singha Bangkok Open 2023
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿1,079,671.43 10 37 69.65
2 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿912,000.00 6 23 67.91
3 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿899,271.43 6 21 67.76
4 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA ฿895,325.00 10 35 69.29
5 Amir Nazrin Amir Nazrin MAS ฿885,750.00 10 32 70.53
6 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿873,053.10 10 37 69.24
7 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA ฿871,400.00 10 34 70.24
8 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿833,815.00 10 39 69.21
9 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA ฿715,812.50 10 37 70.30
10 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿665,965.00 10 33 70.58
11 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿663,425.00 5 19 68.00
12 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA ฿638,118.33 10 33 70.64
13 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA ฿556,007.26 9 35 69.57
14 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿553,350.00 9 32 70.34
15 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿534,925.00 5 19 68.74
16 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿511,379.76 6 23 68.65
17 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿466,300.00 9 36 70.78
18 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA ฿438,871.43 8 26 70.15
19 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿424,870.00 6 21 68.43
20 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿423,956.25 6 22 69.18
21 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA ฿422,929.17 10 37 69.73
22 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿353,475.00 7 25 68.76
23 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA ฿343,183.33 10 32 70.63
24 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿340,602.50 9 34 70.26
25 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿339,180.00 5 21 68.81
26 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿327,882.50 9 32 69.31
27 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿326,150.00 10 35 70.11
28 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA ฿320,508.33 10 34 70.88
29 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿310,562.50 8 28 70.82
30 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA ฿296,058.33 10 35 70.57
31 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿291,850.00 5 18 68.94
32 สิรภพ ยะปาละ Sirapob YAPALA THA ฿284,580.00 10 25 71.40
33 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA ฿284,071.43 9 32 70.38
34 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿264,775.00 10 34 70.76
35 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿260,804.17 4 16 68.75
36 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA ฿251,575.00 10 33 70.88
37 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿238,283.33 10 32 71.28
38 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA ฿235,370.00 10 31 71.39
39 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO ฿234,850.00 6 20 71.15
40 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿234,636.67 5 15 68.33
41 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿233,250.00 4 17 69.24
42 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA ฿226,979.76 10 33 70.94
43 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿224,662.50 9 24 70.96
44 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿219,758.33 10 35 71.20
45 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿218,533.93 10 32 71.09
46 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿214,754.76 9 28 70.89
47 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA ฿210,020.00 10 29 71.17
48 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA ฿208,850.00 10 33 71.12
49 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿208,343.75 6 24 70.67
50 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA ฿205,095.00 10 28 70.82
51 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA ฿204,412.50 7 25 70.68
52 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿203,575.00 10 31 71.68
53 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR ฿197,678.33 10 31 70.84
54 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA ฿191,951.25 9 26 72.08
55 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA ฿190,200.00 10 31 71.35
56 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA ฿183,146.43 8 26 70.96
57 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿182,000.00 2 6 69.17
58 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿180,875.00 10 32 71.25
59 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿178,277.50 4 14 69.86
60 Paul HARRIS Paul HARRIS USA ฿173,620.00 10 30 71.27
61 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿169,420.00 3 10 68.20
62 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿154,475.00 9 25 71.44
63 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿151,945.83 5 17 69.29
64 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA ฿150,333.33 8 28 71.07
65 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA ฿148,750.00 9 26 71.46
66 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA ฿147,666.67 8 26 71.62
67 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿143,800.00 10 30 71.03
68 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA ฿142,933.93 9 22 71.41
69 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿139,300.00 10 28 72.14
70 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿138,975.00 10 30 71.90
71 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿134,212.50 10 26 71.62
72 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA ฿131,255.00 7 24 72.08
73 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿126,080.00 6 17 69.76
74 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿123,658.33 10 30 71.73
75 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA ฿122,196.43 10 30 71.57
76 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA ฿121,125.00 8 24 71.63
77 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿118,200.00 5 15 69.67
78 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA ฿116,875.00 10 30 72.17
79 Miguel CARBALLO Miguel CARBALLO ARG ฿111,920.00 4 15 70.13
80 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿111,783.33 8 24 71.92
81 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG ฿108,950.00 6 17 70.24
82 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿105,650.00 6 18 70.78
83 James Ryan LAM James Ryan LAM PHI ฿105,100.00 7 19 72.05
84 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿104,120.00 8 22 71.91
85 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿103,156.25 1 4 69.75
86 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA ฿99,250.00 8 22 72.95
87 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA ฿99,075.00 7 22 72.36
88 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿99,008.33 10 26 72.15
89 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA ฿89,350.00 3 10 69.10
90 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA ฿83,425.00 9 24 73.33
91 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿82,958.33 1 4 70.00
92 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿81,700.00 7 18 71.11
93 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA ฿76,250.00 10 23 72.00
94 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA ฿76,150.00 8 21 73.48
95 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿74,150.00 7 18 72.28
96 Galven GREEN Galven GREEN MAS ฿73,537.50 5 14 71.50
97 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿73,150.00 7 20 72.65
98 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE ฿72,950.00 5 14 70.93
99 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA ฿72,370.00 8 19 72.16
100 ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA ฿72,025.00 7 20 72.05
101 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿71,750.00 7 20 71.05
102 Dongchan OH Dongchan OH KOR ฿70,525.00 6 18 74.50
103 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿66,608.33 3 10 70.30
104 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA ฿66,100.00 7 20 73.60
105 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA ฿65,850.00 8 22 72.68
106 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA ฿65,433.33 9 21 72.57
107 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA ฿62,725.00 9 24 73.00
108 Thiha Htay Thiha Htay MYA ฿61,675.00 8 22 72.64
109 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA ฿60,300.00 6 15 71.93
110 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA ฿56,925.00 3 10 72.40
111 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA ฿51,450.00 7 18 72.28
112 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿50,850.00 4 12 72.58
113 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA ฿50,646.43 7 18 72.39
114 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿49,575.00 10 24 73.63
115 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA ฿47,112.50 3 10 71.80
116 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿44,850.00 7 18 72.28
117 Sebastian ROA Sebastian ROA COL ฿44,550.00 7 18 73.33
118 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿41,400.00 2 6 69.17
119 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA ฿41,100.00 7 18 72.33
120 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA ฿37,275.00 3 9 73.11
121 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA ฿36,300.00 6 14 72.86
122 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿35,708.33 3 8 71.13
123 Choo Tze Huang Choo Tze Huang SGP ฿35,708.33 1 4 72.25
124 Junsub PARK Junsub PARK KOR ฿33,000.00 1 4 67.50
125 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿31,375.00 1 4 72.75
126 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿30,000.00 10 20 72.80
127 ณฐนนท ธนูรัตน์ Natanon THANOORAT THA ฿28,500.00 2 6 71.50
128 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA ฿28,000.00 4 10 74.20
129 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿27,900.00 7 14 71.79
130 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿27,900.00 3 8 72.88
131 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA ฿26,625.00 6 14 74.00
132 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿24,950.00 4 8 72.50
133 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA ฿24,950.00 2 6 72.33
134 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA ฿24,330.00 7 16 73.38
135 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿23,850.00 3 8 73.50
136 Terrence NG Terrence NG HKG ฿23,850.00 1 4 72.75
137 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA ฿23,100.00 7 16 73.94
138 Jack AINSCOUGH Jack AINSCOUGH ENG ฿22,650.00 3 8 71.88
139 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA ฿22,050.00 2 5 72.40
140 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿21,600.00 4 10 72.70
141 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย Puwit ANUPANSUEBSAI THA ฿21,000.00 8 18 73.00
142 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA ฿20,850.00 3 8 74.13
143 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿20,775.00 9 20 72.75
144 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG ฿20,700.00 5 12 74.17
145 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA ฿19,950.00 2 6 73.00
146 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA ฿19,500.00 2 6 73.50
147 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA ฿19,200.00 1 4 72.00
148 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA ฿18,712.50 7 16 73.75
149 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿18,712.50 6 13 74.23
150 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA ฿18,300.00 2 6 72.83
151 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿18,225.00 4 10 74.90
152 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿18,225.00 1 4 73.50
153 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA ฿18,000.00 5 12 75.50