PRO AM

After the Tournament SINGHA CHAMPIONSHIP 2019
POS PLAYER PLAYER CTRY EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA ฿1,228,008.33 10 36 68.89
2 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA ฿1,125,894.44 8 29 69.41
3 สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA ฿1,015,850.00 6 24 68.54
4 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA ฿824,175.00 8 31 69.13
5 พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA ฿819,225.00 3 12 68.75
6 สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA ฿805,025.00 7 22 69.64
7 ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA ฿776,205.00 8 29 68.59
8 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA ฿647,275.83 10 31 69.55
9 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA ฿575,550.00 10 37 69.14
10 Joohyung KIM Joohyung KIM KOR ฿569,091.67 7 25 68.40
11 แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA ฿545,516.67 4 13 69.23
12 ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA ฿443,883.33 7 26 69.35
13 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA ฿443,677.78 10 31 71.06
14 นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA ฿434,400.00 9 33 69.70
15 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA ฿423,250.00 4 16 69.00
16 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA ฿416,833.33 7 22 69.41
17 รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA ฿415,291.67 10 33 70.30
18 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA ฿338,383.33 7 21 69.76
19 กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA ฿306,161.11 9 33 70.76
20 พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA ฿305,846.67 6 18 69.78
21 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA ฿269,241.67 7 25 69.72
22 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA ฿268,950.00 9 28 69.82
23 อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ Jazz JANEWATTANANOND THA ฿252,500.00 2 8 67.00
24 Hein Sithu Hein Sithu MYA ฿251,200.00 8 27 70.00
25 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA ฿245,625.00 9 31 70.00
26 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA ฿244,629.17 8 27 70.26
27 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA ฿236,467.50 10 36 70.89
28 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ Poom SAKSANSIN THA ฿219,366.67 3 12 69.08
29 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA ฿214,150.00 6 18 69.78
30 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA ฿209,654.17 10 33 71.24
31 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA ฿209,000.00 8 28 70.68
32 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA ฿207,247.50 6 21 69.48
33 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA ฿205,800.00 7 21 70.48
34 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA ฿198,433.33 8 27 71.37
35 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA ฿192,325.00 7 23 70.61
36 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA ฿190,137.50 10 33 70.91
37 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA ฿184,808.33 3 12 69.50
38 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN ฿183,510.00 7 25 70.64
39 อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA ฿180,400.00 4 16 70.31
40 พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA ฿177,787.50 10 31 70.94
41 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA ฿174,933.33 8 25 71.20
42 อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA ฿169,266.67 8 24 70.63
43 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA ฿168,100.00 9 26 71.62
44 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA ฿161,100.00 10 31 71.26
45 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA ฿159,916.67 8 27 70.96
46 เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA ฿152,066.67 6 18 70.06
47 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA ฿152,018.61 8 29 71.21
48 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA ฿150,504.17 9 28 71.29
49 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA ฿148,800.00 10 32 71.19
50 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA ฿147,411.11 7 23 70.30
51 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA ฿146,295.83 7 23 70.91
52 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA ฿145,900.00 8 21 71.19
53 จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA ฿144,850.00 7 18 71.67
54 Janne KASKE Janne KASKE FIN ฿141,475.00 4 16 69.13
55 John CATLIN John CATLIN USA ฿141,375.00 1 4 70.00
56 สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA ฿140,841.11 9 29 70.76
57 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA ฿136,260.00 10 29 71.31
58 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA ฿133,750.00 8 22 70.50
59 ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA ฿129,825.00 7 23 70.04
60 กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA ฿125,333.33 2 6 68.50
61 รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA ฿119,675.00 5 18 70.72
62 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA ฿115,750.00 10 30 71.67
63 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA ฿115,155.00 3 12 70.92
64 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA ฿115,025.00 8 24 71.79
65 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA ฿113,800.00 10 24 71.75
66 นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA ฿111,587.50 8 23 70.52
67 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA ฿110,250.00 10 27 71.96
68 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA ฿105,787.50 9 27 71.22
69 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA ฿104,682.50 8 22 71.36
70 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA ฿104,650.00 10 29 71.59
71 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA ฿103,200.00 9 26 71.46
72 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA ฿101,487.50 10 28 71.96
73 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA ฿96,186.11 9 27 72.11
74 เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA ฿94,216.67 8 20 71.20
75 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA ฿93,950.00 10 29 71.69
76 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA ฿93,866.67 9 23 71.96
77 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA ฿92,500.00 8 23 71.39
78 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA ฿92,466.67 8 23 71.43
79 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA ฿91,137.50 10 28 71.93
80 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA ฿90,983.33 9 24 72.33
81 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA ฿83,811.11 9 23 70.70
82 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA ฿83,370.00 7 21 71.00
83 ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA ฿77,200.00 5 16 71.31
84 Sam CHIEN Sam CHIEN USA ฿74,916.67 2 6 71.17
85 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA ฿74,916.67 1 4 70.75
86 Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN ฿74,816.67 6 16 70.88
87 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA ฿70,200.00 10 26 72.23
88 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA ฿70,133.33 6 15 72.33
89 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA ฿66,880.00 6 16 72.13
90 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA ฿66,250.00 10 28 72.43
91 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA ฿61,700.00 8 21 71.86
92 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA ฿61,200.00 10 25 72.36
93 ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น Puk PRADITTAN THA ฿59,937.50 7 20 72.80
94 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart(Chayutpol) KITTIRATTANAPAIBOON THA ฿58,600.00 9 24 72.63
95 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA ฿57,111.11 6 19 72.32
96 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA ฿53,100.00 7 19 71.42
97 ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA ฿51,375.00 3 8 72.13
98 James BOWEN James BOWEN USA ฿51,375.00 3 8 74.50
99 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA ฿46,050.00 8 18 73.28
100 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA ฿45,450.00 7 18 71.61
101 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA ฿45,150.00 10 24 72.54
102 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA ฿43,650.00 4 12 72.17
103 ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA ฿43,350.00 6 16 71.69
104 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA ฿43,000.00 5 14 71.93
105 ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA ฿38,766.67 8 19 71.53
106 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA ฿35,737.50 10 24 72.50
107 Hao-chuan FAN CHIANG Hao-chuan FAN CHIANG TPE ฿34,300.00 2 6 70.83
108 ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA ฿34,250.00 10 22 73.64
109 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA ฿33,750.00 7 16 75.19
110 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA ฿33,750.00 5 13 73.31
111 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA ฿32,300.00 7 16 72.38
112 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA ฿31,650.00 8 20 72.25
113 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA ฿31,050.00 9 21 73.62
114 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA ฿30,050.00 4 11 72.91
115 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA ฿28,600.00 5 14 73.57
116 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA ฿28,333.33 9 21 72.86
117 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich(Meechok) PHANTHARAK THA ฿27,200.00 2 6 73.17
118 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA ฿21,300.00 5 12 72.33
119 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA ฿20,400.00 7 16 74.19
120 Joshua SALAH Joshua SALAH USA ฿19,750.00 3 8 72.50
121 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA ฿19,387.50 9 20 73.90
122 Matt LUTZ Matt LUTZ USA ฿18,500.00 5 12 75.08
123 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN ฿17,850.00 7 14 72.36
124 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA ฿17,700.00 9 20 74.85
125 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA ฿17,250.00 1 4 72.25
126 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG ฿16,200.00 7 16 74.06
127 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA ฿15,016.67 9 20 74.05
128 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA ฿15,016.67 6 14 73.64
129 Hoyeong KIM Hoyeong KIM KOR ฿15,016.67 4 9 74.00
130 Kyle LUCAS Kyle LUCAS RSA ฿15,016.67 2 6 73.17
131 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA ฿14,100.00 7 16 75.38
132 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA ฿14,100.00 3 8 74.25
133 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA ฿13,900.00 6 14 73.29
134 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA ฿13,500.00 6 14 74.07
135 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA ฿13,500.00 4 10 73.60
136 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA ฿13,233.33 9 18 73.06
137 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA ฿12,250.00 3 8 74.63
138 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA ฿12,000.00 5 12 72.83
139 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA ฿11,500.00 3 7 72.57
140 ชญานนท์ ขำพงศ์ Chayanon KHAMPHONG THA ฿11,000.00 5 12 74.33
141 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ Pongthep JAEWCHAMNANCHAO THA ฿10,750.00 7 15 73.40
142 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA ฿10,250.00 5 10 73.70
143 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA ฿10,000.00 2 4 75.00