Singha E-San Open 2024

15-18Feb. 2024
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-7) 281 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ Runchanapong YOUPRAYONG THA 72 73 69 67 ฿450,000.00
2 (-6) 282 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 72 70 67 73 ฿285,000.00
3 (-5) 283 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 71 66 72 74 ฿145,125.00
(-5) 283 วีรวิชญ์ นาคประชา Weerawish NARKPRACHAR THA 71 74 71 67 ฿145,125.00
5 (-4) 284 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 70 72 68 74 ฿84,250.00
(-4) 284 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 70 70 72 72 ฿84,250.00
(-4) 284 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 72 66 73 73 ฿84,250.00
8 (-3) 285 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 72 71 72 70 ฿61,425.00
(-3) 285 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 69 73 72 71 ฿61,425.00
(-3) 285 Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO 72 68 73 72 ฿61,425.00
(-3) 285 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 71 70 70 74 ฿61,425.00
12 (-2) 286 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 73 69 77 67 ฿50,750.00
(-2) 286 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 69 72 75 70 ฿50,750.00
(-2) 286 Junmin SEONG Junmin SEONG KOR 65 71 74 76 ฿50,750.00
15 (-1) 287 Minhyeok YANG Minhyeok YANG KOR 73 71 76 67 ฿43,320.00
(-1) 287 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut VONGCHAISIT THA 75 70 74 68 ฿43,320.00
(-1) 287 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 73 72 73 69 ฿43,320.00
(-1) 287 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 71 73 72 71 ฿43,320.00
(-1) 287 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 75 70 71 71 ฿43,320.00
20 (Par) 288 ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 73 72 74 69 ฿36,600.00
(Par) 288 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 69 72 77 70 ฿36,600.00
(Par) 288 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 75 72 70 ฿36,600.00
(Par) 288 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 70 72 74 72 ฿36,600.00
(Par) 288 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 72 70 72 74 ฿36,600.00
25 (+1) 289 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 68 74 70 77 ฿34,200.00
26 (+2) 290 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 75 72 75 68 ฿33,075.00
(+2) 290 ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 72 69 76 73 ฿33,075.00
28 (+3) 291 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 72 71 76 72 ฿30,510.00
(+3) 291 Sanghyun KIM Sanghyun KIM KOR 72 70 76 73 ฿30,510.00
(+3) 291 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 72 70 75 74 ฿30,510.00
(+3) 291 ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 71 72 74 74 ฿30,510.00
(+3) 291 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 71 71 70 79 ฿30,510.00
33 (+4) 292 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA 72 74 74 72 ฿28,125.00
(+4) 292 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 71 76 72 73 ฿28,125.00
(+4) 292 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 72 74 72 74 ฿28,125.00
(+4) 292 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 72 68 76 76 ฿28,125.00
37 (+5) 293 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 72 71 76 74 ฿26,775.00
(+5) 293 ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 70 77 70 76 ฿26,775.00
39 (+6) 294 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 74 73 75 72 ฿25,462.50
(+6) 294 ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 66 73 82 73 ฿25,462.50
(+6) 294 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 74 72 74 74 ฿25,462.50
(+6) 294 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 70 73 75 76 ฿25,462.50
43 (+7) 295 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA 71 75 75 74 ฿24,600.00
44 (+8) 296 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 76 71 75 74 ฿24,000.00
(+8) 296 Leon D’SOUZA Leon D’SOUZA HKG 76 71 74 75 ฿24,000.00
(+8) 296 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 73 70 75 78 ฿24,000.00
47 (+9) 297 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 72 74 77 74 ฿22,950.00
(+9) 297 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 76 75 75 ฿22,950.00
(+9) 297 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 72 73 75 77 ฿22,950.00
(+9) 297 Baekseon JUNG Baekseon JUNG KOR 70 76 74 77 ฿22,950.00
51 (+10) 298 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 71 74 78 75 ฿22,050.00
(+10) 298 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA 74 73 76 75 ฿22,050.00
(+10) 298 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 68 74 75 81 ฿22,050.00
54 (+11) 299 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 73 74 76 76 ฿21,750.00
55 (+12) 300 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 73 74 79 74 ฿21,300.00
(+12) 300 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 77 70 79 74 ฿21,300.00
(+12) 300 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 72 74 78 76 ฿21,300.00
(+12) 300 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 75 77 78 ฿21,300.00
(+12) 300 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 72 72 72 84 ฿21,300.00
60 (+13) 301 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA 71 75 79 76 ฿20,850.00
61 (+4) 148 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 74 74
(+4) 148 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย Saravit KERDSINCHAI THA 71 77
(+4) 148 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 74 74
(+4) 148 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 75 73
(+4) 148 Hyun Seo PARK Hyun Seo PARK KOR 71 77
(+4) 148 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 75 73
(+4) 148 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 76 72
(+4) 148 กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 75 73
(+4) 148 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 76
70 (+5) 149 Paul HARRIS Paul HARRIS USA 75 74
(+5) 149 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 74 75
(+5) 149 Sean Jean RAMOS Sean Jean RAMOS PHI 76 73
(+5) 149 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 77 72
(+5) 149 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 76 73
(+5) 149 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 73 76
(+5) 149 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 72 77
(+5) 149 Peter WILSON Peter WILSON AUS 77 72
78 (+6) 150 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 75 75
(+6) 150 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 74 76
(+6) 150 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 74 76
(+6) 150 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA 72 78
(+6) 150 Gregory FOO Gregory FOO SGP 76 74
(+6) 150 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 74 76
(+6) 150 Thammalack BOUAHOM Thammalack BOUAHOM LAO 77 73
(+6) 150 Ruperto Carreon ZARAGOSA Ruperto Carreon ZARAGOSA PHI 74 76
(+6) 150 Isaac LAM Isaac LAM HKG 73 77
(+6) 150 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 77 73
(+6) 150 นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) THA 74 76
89 (+7) 151 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 75 76
(+7) 151 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 80 71
(+7) 151 Dongchan OH Dongchan OH KOR 73 78
(+7) 151 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 77 74
(+7) 151 ภูษณะ พุทธชนาธิป Phusana PHUTACHANATIB THA 74 77
(+7) 151 Anthony TRUONG Anthony TRUONG VIE 76 75
(+7) 151 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA 75 76
(+7) 151 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 74 77
(+7) 151 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 75 76
(+7) 151 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 74 77
99 (+8) 152 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA 76 76
(+8) 152 Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 79 73
(+8) 152 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 78 74
(+8) 152 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 78 74
(+8) 152 Gabriel MANOTOC Gabriel MANOTOC PHI 76 76
(+8) 152 ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 74 78
(+8) 152 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 78 74
(+8) 152 กฤติพงศ์ กำลังคลี่ (Am) Kittipong KAMLANGKLEE (Am) THA 74 78
107 (+9) 153 Yan Myo Aye Yan Myo Aye MYA 79 74
(+9) 153 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 75 78
(+9) 153 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 83 70
(+9) 153 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (Am) Ratchasak SURASUJJA (Am) THA 78 75
(+9) 153 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 76 77
(+9) 153 วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 73 80
113 (+10) 154 Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 77 77
(+10) 154 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 77 77
(+10) 154 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 76 78
(+10) 154 ธีรวุฒิ บุญสีออ (Am) Teerawut BOONSEEOR (Am) THA 77 77
(+10) 154 Fakhrul Akmal Fakhrul Akmal MAS 77 77
(+10) 154 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง Supanut SAKULMALAITHONG THA 76 78
119 (+11) 155 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 80 75
(+11) 155 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก Saksit JAIRAK THA 75 80
(+11) 155 อนุยุต ปิ่นประยูร Anuyut PINPRAYOON THA 84 71
(+11) 155 Taiki KIMURA (Am) Taiki KIMURA (Am) JPN 81 74
(+11) 155 ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 77 78
(+11) 155 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 78 77
125 (+12) 156 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 79 77
(+12) 156 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA 72 84
(+12) 156 รัฐศาสตร์ พรมเสน Ratthasat PROMSEN THA 78 78
(+12) 156 ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 79 77
(+12) 156 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 76 80
(+12) 156 Jonathan MIKANDA (Am) Jonathan MIKANDA (Am) USA 83 73
(+12) 156 Taisuke TANIGAWA Taisuke TANIGAWA JPN 78 78
132 (+13) 157 Taewon GO Taewon GO KOR 77 80
(+13) 157 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA 76 81
134 (+15) 159 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล Chatchawas SUPAPRUTSAKUL THA 79 80
(+15) 159 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 78 81
136 (+17) 161 กอบเดช รอดรัต Kobdech RODRAT THA 83 78
(+17) 161 ไตรธันวา ทองสุข (Am) Traithunwa THONGSUK (Am) THA 86 75
138 (+19) 163 Bryan Wiyang TEOH Bryan Wiyang TEOH MAS 83 80
139 (+21) 165 ภราดร ศรีชาพันธุ์ Paradorn SRICHAPHAN THA 85 80
RTD กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 75 RTD
RTD วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 77 RTD
WD รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 83 WD
WD ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 79 WD
RTD วนิพันธุ์ มีสมอรรถ Wanipun MEESOM-US THA RTD