Singha E-San Open 2018

15-18Feb. 2018
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Pre-Qualifying Round

Scores last updated at 10/02/2018 14:07:14

Group Time Tee Name Name Ctry
1 7:00 1 นิติศาสตร์ โต๊ะทอง Nitisart TOTHONG THA
7:00 1 อมต คนชาญ Ammata KONCHAN THA
7:00 1 กล้ายุทธ์ มงคลสมัย Klayut MONGKHLSAMAI THA
7:00 1 ศรัณย์ ศิริธร (Am) Sarun SIRITHON (Am) THA
2 7:10 1 อินยอก ชอน Inhyok SHON THA
7:10 1 พงศ์ภัค รชตะพร Pongpak RACHATAPORN THA
7:10 1 พชรพล ประเสริฐ Patcharapon PRASERTH THA
7:10 1 Seung Hun KWON (Am) Seung Hun KWON (Am) KOR
3 7:20 1 พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน Pongpalin LAPVISUTTISIN THA
7:20 1 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
7:20 1 วัชรพงษ์ ประเสริฐ Watcharapong PRASERTH THA
7:20 1 Moo Jin CHO (Am) Moo Jin CHO (Am) KOR
4 7:30 1 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
7:30 1 กฤตชัย ทองไทย Krittachai THONGTHAI THA
7:30 1 ธนิน สุวรรณชาติ Thanin SUWANNACHAT THA
7:30 1 Min Soo KIM (Am) Min Soo KIM (Am) KOR
5 7:40 1 ศิกวัส ทองจีน Sikkawat TONGJEEN THA
7:40 1 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
7:40 1 ทำเนาว์ แก้วปิง Thamnao KAEWPING THA
7:40 1 Ju Hyeong KIM (Am) Ju Hyeong KIM (Am) KOR
6 7:50 1 Seung Hyun LEE Seung Hyun LEE KOR
7:50 1 อภิวัช รักษาพราหมณ์ Apiwat RUKSAPRAM THA
7:50 1 นวมินทร์ จันทร์บรรจง Navamin CHANBANCHONG THA
7:50 1 ณัชพล สมใส (Am) Natchapol SOMSAI (Am) THA
7 8:00 1 Yoo Seong PARK Yoo Seong PARK KOR
8:00 1 ภานุวัฒน์ สิงห์คำป้อง Panuvat SINGKUMPONG THA
8:00 1 ชาญกฤษณ์ ภักดีมี Chankrit PAKDEEMEE THA
8:00 1 อดิศร มหารักษิต (Am) Adisorn MAHARAKSIT (Am) THA
8 8:10 1 ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค Chaipisit SUEANAK THA
8:10 1 อุดมชัย คงเกษม Udomchai KONGKASEM THA
8:10 1 Jeremy PAULSON Jeremy PAULSON THA
8:10 1 David YANG (Am) David YANG (Am) TPE
9 8:20 1 ภัทรพงศ์ ธนทวีโชคไพศาล Pattarapong TANATAWECHOKPAISARN THA
8:20 1 นพเดช สวงโท Noppadech SOUNGTO THA
8:20 1 Joshua SALAH Joshua SALAH USA
8:20 1 ปองภพ เลาหกุลวิวัฒน์ (Am) Pongphop LAOHAKULVIWAT (Am) THA
10 8:30 1 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
8:30 1 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง Pattanapong SAENBUALUANG THA
8:30 1 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA
8:30 1 ปรัญชัย รุประมาณ (Am) Praranchai RUPRAMARN (Am) THA
11 8:40 1 พชร บุญเหมาะ Patchara BOONMOUR THA
8:40 1 ชนกันต์ ถนอมพันธ์ Chonkun THANOMPUN THA
8:40 1 Chris SMITH Chris SMITH ENG
8:40 1 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Gun LIMMANEEVIJIT (Am) THA
12 8:50 1 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
8:50 1 วรพล อินมี Woraphon INMEE THA
8:50 1 เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ Thianrawit RATANABOONSERT THA
8:50 1 ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร (Am) Nut LIMMANEEVIJIT (Am) THA
13 9:00 1 บุญมี ต่อพันธ์ Boonmee TOPAN THA
9:00 1 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
9:00 1 พิสิฐ กิจเวช Pisit KITWET THA
9:00 1 วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Varit PANYATHANASEDH THA
14 9:10 1 ณัฐวัฒน์ มีเสมา Nattawat MEESEMA THA
9:10 1 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว Thananchai PRASERTKAEW THA
9:10 1 พงศ์พล หันตพงศ์ Pongphol HUNTAPONG THA
9:10 1 ราชวัตร ยศหนองทุ่ม Rajawat YOSNONGTHUM THA
15 9:20 1 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
9:20 1 ธนภัทร สัจจาวัฒนา Tanapat SATJAWATTANA THA
9:20 1 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ Rames INTARAJAREONSAK THA
9:20 1 Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA
16 7:00 10 ศวัส อุทัยนูน Sawat U-THAINOON THA
7:00 10 ธภณวรรษ ลุนจักร Thapanawat LOONCHARK THA
7:00 10 ชัยกร รัตนพันธ์ Chaikorn RATTANAPAN THA
7:00 10 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Am) Peeravit SRITHANRATTANA (Am) THA
17 7:10 10 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง Paiboon PHUMKLIANG THA
7:10 10 เลิศพิสิฐ สุวรรณจันลา Leodpisit SUWANCHANLA THA
7:10 10 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA
7:10 10 Dong Hyuk KIM (Am) Dong Hyuk KIM (Am) KOR
18 7:20 10 วิทวัส พรรคพิบูลย์ Wittawat PUCKPIBOOL THA
7:20 10 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA
7:20 10 รตน กฤษณะวานิช Ratana KRISANAVANICH THA
7:20 10 Hyo Kun KIM (Am) Hyo Kun KIM (Am) KOR
19 7:30 10 อารันต์ วัชรคม Alan VACHRAKOM THA
7:30 10 อัสนีย์ ยืนยั่ง Atsanee YUANYANG THA
7:30 10 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA
7:30 10 Jin Ho CHOI (Am) Jin Ho CHOI (Am) KOR
20 7:40 10 Dae Kwon CHO Dae Kwon CHO KOR
7:40 10 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
7:40 10 ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า Nattapak CHANGHUANA THA
7:40 10 ธนัช ตันติเจริญ (Am) Tanut TANTICHAREON (Am) THA
21 7:50 10 Dae Hyun KIM Dae Hyun KIM KOR
7:50 10 จตุทิศ เอี่ยมสอาด Jatutit IAEMSAARD THA
7:50 10 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
7:50 10 สาริน เจริญกุล (Am) Sarin CHAROENKUN (Am) THA
22 8:00 10 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA
8:00 10 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
8:00 10 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
8:00 10 อธิคม สุขวารี (Am) Aticom SOOKVAREE (Am) THA
23 8:10 10 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
8:10 10 จิรสิน อิสสระวาณิชย์ Jirasin ISSARAVANICH THA
8:10 10 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI THA
8:10 10 ชัยพร อุ๋ยตระกูล (Am) Chaiporn OUITRAGOOL (Am) THA
24 8:20 10 ทักทาย สุทนต์ Thakthay SUTHON THA
8:20 10 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
8:20 10 ศุภจักร ศุภภิญโญ Supajak SUPAPINYO THA
8:20 10 ธนาคาร สงครามมา (Am) Thanakran SONGKRAMMA (Am) THA
25 8:30 10 ทศธรรม สุทนต์ Tossatam SUTHON THA
8:30 10 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ Sippakorn U-THAIPATTANAPONG THA
8:30 10 สมศักดิ์ ทาธวัช Somsak THATAWAT THA
8:30 10 ณธรรม แห่งธรรม (Am) Nathum HANGTHUM (Am) THA
26 8:40 10 ภูบดินทร์ ขันทอง Phubadin KHANTHONG THA
8:40 10 อุทัย อัครจันทร์ Utai AUKKARAJAN THA
8:40 10 ดาเนียล บุญกัลยา Daniel BOONGULLAYA THA
8:40 10 วริศ บุญรอด (Am) Warit BOONROD (Am) THA
27 8:50 10 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
8:50 10 ธธัช ดลรวีธนากิจ Tatat DONRAWEETHANAKIT THA
8:50 10 กฤษฎิ์ชวินทร์ รตนบุญเสริฐ Kritchawin RATANABOONSERT THA
8:50 10 กุณช์ธณัฏ พนาดร (Am) Kuntanat PANADON (Am) THA
28 9:00 10 วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์ Vanaskrit SILLAPARUNESON THA
9:00 10 ภูวดล ลี้อาจหาญ Poovadol LEEARTHAN THA
9:00 10 ธนวิทย์ สิงห์แก้ว Thanawit SINGHKAEW THA
9:00 10 ธนกฤต ชัยศิลปิน Thanakrit CHAISINLAPIN THA
29 9:10 10 ชยพล เกติวงษ์ Chayaphon KETIWONG THA
9:10 10 ศุภวัฒน์ เรืองเอี่ยม Supavat RUANGEAUM THA
9:10 10 Seung Soo LEE Seung Soo LEE THA
9:10 10 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
30 9:20 10 วรชุม ชมะทัต Vorachoom CHMATHAT THA
9:20 10 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA
9:20 10 Jamie STURLEY Jamie STURLEY THA
9:20 10 ภาณุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA