Singha E-San Open 2018

15-18Feb. 2018
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 16/02/2018 06:20:56

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:45 1 75(+3) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
6:45 1 80(+8) ฐณวัฒน์ สัจจวาที Thanavat SAJJAVATEE THA
6:45 1 72(Par) วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA
2 6:55 1 69( -3) นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
6:55 1 75(+3) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
6:55 1 76(+4) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
3 7:05 1 75(+3) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
7:05 1 76(+4) โรจนศักดิ์ ทองบุญชู Rojjanaasak TONGBOONCHU THA
7:05 1 78(+6) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
4 7:15 1 69( -3) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
7:15 1 72(Par) Kevin TECHAKANOKBOON Kevin TECHAKANOKBOON THA
7:15 1 76(+4) เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
5 7:25 1 74(+2) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
7:25 1 77(+5) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
7:25 1 68( -4) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
6 7:35 1 72(Par) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
7:35 1 72(Par) James BOWEN James BOWEN USA
7:35 1 74(+2) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
7 7:45 1 73(+1) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
7:45 1 75(+3) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
7:45 1 67( -5) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHAIBULKIJ THA
8 7:55 1 72(Par) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
7:55 1 79(+7) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7:55 1 73(+1) อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA
9 8:05 1 74(+2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
8:05 1 72(Par) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
8:05 1 86(+14) ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA
10 8:15 1 75(+3) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
8:15 1 71( -1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
8:15 1 77(+5) Jacob FLECK Jacob FLECK USA
11 8:25 1 73(+1) Hyun Seo PARK Hyun Seo PARK KOR
8:25 1 76(+4) ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
8:25 1 73(+1) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
12 6:45 10 73(+1) ภาณุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
6:45 10 73(+1) ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
6:45 10 81(+9) วริศ บุญรอด (Am) Warit BOONROD (Am) THA
13 6:55 10 74(+2) สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
6:55 10 73(+1) Nadeem INAYAT Nadeem INAYAT PAK
6:55 10 72(Par) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
14 7:05 10 76(+4) ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
7:05 10 74(+2) วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
7:05 10 79(+7) ธนัทชาญ เผือกเทศ Tanutchan PUAKTES THA
15 7:15 10 71( -1) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
7:15 10 68( -4) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
7:15 10 76(+4) วรเมธ อัศรัสกร Voramate AUSSARASSAKORN THA
16 7:25 10 66( -6) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Sutijet KOORATANAPISAN THA
7:25 10 76(+4) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
7:25 10 70( -2) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
17 7:35 10 70( -2) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
7:35 10 71( -1) เชาวลิต ผลาผล Chawalit PLAPHOL THA
7:35 10 72(Par) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
18 7:45 10 67( -5) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
7:45 10 74(+2) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
7:45 10 67( -5) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
19 7:55 10 71( -1) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
7:55 10 70( -2) อุดร ดวงเดชา Udorn DUANGDECHA THA
7:55 10 74(+2) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
20 8:05 10 76(+4) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
8:05 10 67( -5) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
8:05 10 70( -2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
21 8:15 10 73(+1) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
8:15 10 71( -1) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
8:15 10 73(+1) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
22 8:25 10 75(+3) Dae Kwon CHO Dae Kwon CHO KOR
8:25 10 73(+1) ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ Natchanon VARAPORNKITTIRAT THA
8:25 10 74(+2) ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
23 11:25 1 75(+3) Pete VILAIRATANA Pete VILAIRATANA USA
11:25 1 80(+8) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
11:25 1 73(+1) ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ (Am) Napat PARAMACHAROENROJ (Am) THA
24 11:35 1 76(+4) จาตุรนต์ พุ่มสำเภา Jaturon PUMSAMPAO THA
11:35 1 72(Par) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
11:35 1 75(+3) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
25 11:45 1 71( -1) บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
11:45 1 74(+2) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
11:45 1 70( -2) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbadin AMARANAN THA
26 11:55 1 84(+12) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
11:55 1 75(+3) John Michael O'TOOLE John Michael O'TOOLE USA
11:55 1 72(Par) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA
27 12:05 1 68( -4) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
12:05 1 77(+5) Janne KASKE Janne KASKE FIN
12:05 1 71( -1) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
28 12:15 1 68( -4) กัญจน์ เจริญกุล Gunn CHAROENKUL THA
12:15 1 76(+4) โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA
12:15 1 73(+1) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
29 12:25 1 68( -4) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
12:25 1 71( -1) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
12:25 1 72(Par) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
30 12:35 1 74(+2) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
12:35 1 73(+1) เนติพงศ์ ศรีทอง Natipong SRITHONG THA
12:35 1 73(+1) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
31 12:45 1 69( -3) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
12:45 1 76(+4) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
12:45 1 67( -5) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
32 12:55 1 77(+5) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
12:55 1 76(+4) พรสกล ทิพย์สนิท Pornsakon TIPSANIT THA
12:55 1 79(+7) ประกาศิต แม้นสุวรรณ Tommy MANSUWAN THA
33 13:05 1 75(+3) ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA
13:05 1 71( -1) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
13:05 1 73(+1) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
34 11:25 10 80(+8) ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA
11:25 10 77(+5) กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร Kantapong CHAISIRIWICHIAN THA
11:25 10 77(+5) ณธรรม แห่งธรรม (Am) Nathum HANGTHUM (Am) THA
35 11:35 10 72(Par) วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
11:35 10 73(+1) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
11:35 10 76(+4) มีโชค พันธรักษ์ Meechok PHANTHARAK THA
36 11:45 10 70( -2) ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
11:45 10 72(Par) Blake SNYDER Blake SNYDER USA
11:45 10 75(+3) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
37 11:55 10 71( -1) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
11:55 10 77(+5) วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
11:55 10 68( -4) Joshua SALAH Joshua SALAH USA
38 12:05 10 76(+4) ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
12:05 10 76(+4) Paul HARRIS Paul HARRIS USA
12:05 10 77(+5) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
39 12:15 10 70( -2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
12:15 10 76(+4) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
12:15 10 70( -2) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
40 12:25 10 73(+1) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
12:25 10 71( -1) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
12:25 10 72(Par) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
41 12:35 10 73(+1) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
12:35 10 74(+2) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
12:35 10 76(+4) Ye Htet AUNG Ye Htet AUNG MYA
42 12:45 10 80(+8) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
12:45 10 76(+4) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
12:45 10 79(+7) กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA
43 12:55 10 71( -1) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
12:55 10 74(+2) เขตตะวัน ปูคะวนัช Khattawan POOKAWANACH THA
12:55 10 70( -2) คริส ชินพงศ์ (Am) Chris CHINNAPONGSE (Am) THA
44 13:05 10 77(+5) Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN
13:05 10 76(+4) กัมปนาท วงศ์อนุ Kumpanad WONG-ANU THA
13:05 10 75(+3) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA