Betagro Championship 2018

24-27May. 2018
ROUND PRE-Q ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Qualifying Round

Scores last updated at 21/05/2018 18:00:46

Group Time Tee Name Name Ctry
1 7:00 1 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
7:00 1 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
7:00 1 ประชา ลิ้มมณีวิจิตร Pracha LIMMANEEVIJIT THA
2 7:10 1 วัฒนา อาดัมเจริญ Wattana ADAMCHAROEN THA
7:10 1 ไทคิ ฮาร่า Taiki HARA THA
7:10 1 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
7:10 1 สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ Sippakorn U-THAIPATTANAPONG THA
3 7:20 1 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ Peeravit SRITHANRATTANA THA
7:20 1 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
7:20 1 ศุภกฤษ รัตนกำพล Supakrit RATTANAKAMPHOL THA
7:20 1 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA
4 7:30 1 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
7:30 1 Tatsuya MIYAKI Tatsuya MIYAKI JPN
7:30 1 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
7:30 1 วิชญภัทร สินสร้าง (Am) Witchayapat SINSRANG (Am) THA
5 7:40 1 ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
7:40 1 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
7:40 1 จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA
7:40 1 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Am) Chacris KAEWSRIPRACH (Am) THA
6 7:50 1 Yuichiro NISHI Yuichiro NISHI JPN
7:50 1 ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
7:50 1 อภิภู เทียนไชย Apiphou TIENCHAI THA
7:50 1 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahaswat ARIYACHATWAYKIN (Am) THA
7 8:00 1 Jacob FLECK Jacob FLECK USA
8:00 1 ฐิติพัฒก์ ผาธรรม Thitipat PHATAM THA
8:00 1 กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา Kornpong ONGTHONGKAMTHANA THA
8:00 1 ภากร เนียมแสง (Am) Pakorn NIAMSANG (Am) THA
8 8:10 1 บัณฑิต ชัยสุข Bandit CHAISUK THA
8:10 1 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
8:10 1 Nick REDFERN Nick REDFERN ENG
8:10 1 ศิวัช แก้ววิเชียร Siwat KAEWWICHIEN THA
9 8:20 1 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
8:20 1 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
8:20 1 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODSPACK THA
8:20 1 นาวา ประสพสันต์ (Am) Nawa PRASOBSANT (Am) THA
10 8:30 1 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
8:30 1 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
8:30 1 ศุภกิตติ์ ศรีธรรม Supakit SRITUM THA
8:30 1 ปรินทร์ โพธิ์กัณท์ (Am) Prin PHOKAN (Am) THA
11 8:40 1 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
8:40 1 มรกต โอ่เอี่ยม Morakot O-IAM THA
8:40 1 ภานุพล ศรีไชย Panupol SRICHAI THA
8:40 1 วรภพ ชัยพิพรรธ (Am) Vorapop CHAIPIPAT (Am) THA
12 8:50 1 ธีรภัทร์ พวงลำใย Teerapat PUNGLAMYAI THA
8:50 1 ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA
8:50 1 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
8:50 1 สิทธิพล นาคประนม (Am) Sittipol NAKPRANOM (Am) THA
13 9:00 1 ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
9:00 1 ธีรติ ลูวินส์ Teerati LEWINS THA
9:00 1 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
9:00 1 สุพคม มีสม Supakom MEESOM THA
14 9:10 1 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
9:10 1 วรพล นุ่มเออ Woraphon NUMER THA
9:10 1 แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
9:10 1 ยุทธนา นาคแจ้ง (Am) Yuttana NAKJANG (Am) THA
15 9:20 1 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
9:20 1 ศุภโชค ละเอียด Suphachok LA-IED THA
9:20 1 ณภัทร แซ่ลิ่ม Napat LIM THA
9:20 1 กฤฏิธี สุนทรนนท์ Krittitee SUNTHORNNON THA
16 7:00 10 ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
7:00 10 เด่นเทพ เสลานนท์ Denthep SELANON THA
7:00 10 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
7:00 10 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
17 7:10 10 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
7:10 10 อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ Idtiphat SILASUWAN THA
7:10 10 น่านฟ้า สมนึก Nanfa SOMNUEK THA
7:10 10 เวทิศ แสงหิรัญ Vetis SAENGHIRAN THA
18 7:20 10 Hein SITHU Hein SITHU MYA
7:20 10 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
7:20 10 จิตติ ศรีธนพล Jitti SRITANAPOL THA
7:20 10 วรุต ขจรกิตติสกุล (Am) Varuth KHACHONKITTISAKUL (Am) THA
19 7:30 10 อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ Annop TANGKAMOLPRASERT THA
7:30 10 กฤษวรรษณ์ ทองก้อน Krisawat THONGKON THA
7:30 10 ฐิติพัส เล็ม Thitipat LEM THA
7:30 10 ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ (Am) Thongpipat RATTANAYANON (Am) THA
20 7:40 10 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
7:40 10 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
7:40 10 Sydney CHUNG Sydney CHUNG USA
7:40 10 ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (Am) Tanapol DUSADEEPRUETTHIPHAN (Am) THA
21 7:50 10 Sam GILLIS Sam GILLIS USA
7:50 10 ภิญโญ ภิรมย์รื่น Pinyo PIROMREUN THA
7:50 10 กันต์ รื่นพันธ์ Gun REUNPHANT THA
7:50 10 สุกษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) Sukrit SUWANSRI (Am) THA
22 8:00 10 ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล Yuttavit SRICHUMPOL THA
8:00 10 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
8:00 10 Aung Sann MYO Aung Sann MYO MYA
8:00 10 ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Am) Thanarat SRISATHAPORN (Am) THA
23 8:10 10 Takanari IWAMA Takanari IWAMA JPN
8:10 10 โลณภูมิ นาวีเสถียร Lownaphum NAVISTHRIRA THA
8:10 10 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
8:10 10 ปรัตถกร สุยะศรี (Am) Parathakorn SUYASRI (Am) THA
24 8:20 10 วิทวัส อ่ำสว่าง Witthawat AMSAWANG THA
8:20 10 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
8:20 10 Roberto GALLETTI Roberto GALLETTI USA
8:20 10 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Am) Poopirat KLINKESORN (Am) THA
25 8:30 10 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
8:30 10 Sung Keun KIM Sung Keun KIM KOR
8:30 10 ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
8:30 10 วัชรพงษ์ พันธ์แก้ว (Am) Watcharapong PUNKEAW (Am) THA
26 8:40 10 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
8:40 10 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
8:40 10 ธเนตร ศรีสวัสดิ์ Thanet SRISAWAT THA
8:40 10 ธนินท์ธร คงครบ Thaninthorn KONGKROB THA
27 8:50 10 อรัณย์ พีรภูมิ Aran PIRAPHUM THA
8:50 10 ธรรศ แจ้งกิจ Trass JAENGKIT THA
8:50 10 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
8:50 10 สุขทัช สโมสร (Am) Sukatach SAMOSORN (Am) THA
28 9:00 10 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
9:00 10 ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ Supharas LETHAISONG THA
9:00 10 นวพร อินมี Nawaporn INMEE THA
9:00 10 วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA
29 9:10 10 ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
9:10 10 รัชญ์เดช เตียวตระกูล Rachadat TIEWTAKOOL THA
9:10 10 กานต์ ดลรวีธนากิจ Kant DONRAWEETHANAKIT THA
9:10 10 จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA