6th Boonchu Ruangkit Championship

23-26Jan. 2020
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 23/01/2020 18:47:10

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:50 1 72(+1) ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon LOSTAPORNPIPIT THA
6:50 1 74(+3) จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
6:50 1 77(+6) ก้องภพ บุญประเสริฐ (Am) Kongpop BOONPRASERT (Am) THA
2 7:00 1 72(+1) วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA
7:00 1 70(-1) ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA
7:00 1 69(-2) อภิสิทธิ์ นิ่มนวล Apisit NIMNUAL THA
3 7:10 1 70(-1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
7:10 1 70(-1) Gookmin KIM Gookmin KIM KOR
7:10 1 78(+7) ศิระ บุญเกื้อ Sira BOONGUER THA
4 7:20 1 72(+1) พล เขมรัตน์ Pol KEMMARAT THA
7:20 1 66(-5) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
7:20 1 71(Par) ปฤณ ศิริสมหมาย Prin SIRISOMMAI THA
5 7:30 1 68(-3) Seuk Hyun BAEK Seuk Hyun BAEK KOR
7:30 1 72(+1) ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง Thitiphun CHUAYPRAKONG THA
7:30 1 69(-2) สรชัช หรรษาภิบาล Sorachut HANSAPIBAN THA
6 7:40 1 73(+2) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
7:40 1 67(-4) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA
7:40 1 70(-1) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA
7 7:50 1 69(-2) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA
7:50 1 72(+1) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA
7:50 1 68(-3) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
8 8:00 1 67(-4) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
8:00 1 69(-2) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
8:00 1 71(Par) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA
9 8:10 1 67(-4) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
8:10 1 66(-5) Mardan MAMAT Mardan MAMAT SGP
8:10 1 71(Par) ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA
10 8:20 1 76(+5) Yuto WATANABE Yuto WATANABE JPN
8:20 1 73(+2) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA
8:20 1 71(Par) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA
11 8:30 1 68(-3) ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา Poonnavich HIRAYAMA THA
8:30 1 76(+5) Shakhawat SOHEL Shakhawat SOHEL BAN
8:30 1 77(+6) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
12 8:40 1 67(-4) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
8:40 1 69(-2) Jesse YAP Jesse YAP SGP
8:40 1 71(Par) จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA
13 8:50 1 76(+5) ปรัญชัย รุประมาณ Paranchai RUPAMARN THA
8:50 1 73(+2) Thammasack BOUAHOM Thammasack BOUAHOM LAO
8:50 1 80(+9) กิตติคุณ ปูติสานนท์ Kittikun PUTISANON THA
14 6:50 10 72(+1) จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
6:50 10 72(+1) ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul VICHITRYUTHASASTR THA
6:50 10 80(+9) ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA
15 7:00 10 74(+3) แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
7:00 10 67(-4) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
7:00 10 75(+4) เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
16 7:10 10 74(+3) Sam LEE Sam LEE FIJ
7:10 10 63(-8) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
7:10 10 68(-3) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
17 7:20 10 73(+2) ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก Panuwat MUENLEK THA
7:20 10 69(-2) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA
7:20 10 72(+1) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA
18 7:30 10 62(-9) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA
7:30 10 69(-2) ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA
7:30 10 67(-4) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA
19 7:40 10 66(-5) Seung PARK Seung PARK KOR
7:40 10 67(-4) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA
7:40 10 67(-4) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA
20 7:50 10 68(-3) ธงชัย ใจดี Thongchai JAIDEE THA
7:50 10 67(-4) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ Itthipat BURANATANYARAT THA
7:50 10 60(-11) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA
21 8:00 10 64(-7) ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA
8:00 10 70(-1) Ryuichi OIWA Ryuichi OIWA JPN
8:00 10 69(-2) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA
22 8:10 10 73(+2) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
8:10 10 67(-4) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
8:10 10 68(-3) Yutaka ARAKI Yutaka ARAKI JPN
23 8:20 10 66(-5) Brian JUNG Brian JUNG CAN
8:20 10 65(-6) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
8:20 10 68(-3) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA
24 8:30 10 71(Par) จตุทิส เอี่ยมสอาด Jatutis IAMSA-ARD THA
8:30 10 70(-1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
8:30 10 RTD ฐิติธัช ใจดี (Am) Thitithuch JAIDEE (Am) THA
25 8:40 10 73(+2) มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
8:40 10 80(+9) กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ Kittisak BHANDHUBANYONG THA
8:40 10 69(-2) Elki KOW Elki KOW INA
26 8:50 10 68(-3) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
8:50 10 77(+6) ปฐวีกานต์ คำมนตรี Pataweekarn KUMMONTREE THA
8:50 10 71(Par) Gregory FOO Gregory FOO SGP
27 11:30 1 71(Par) พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
11:30 1 74(+3) จิรสิน ลิ้มวิชัย Jirasin LIMVICHAI THA
11:30 1 76(+5) George DUANGMANEE (Am) George DUANGMANEE (Am) USA
28 11:40 1 68(-3) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
11:40 1 62(-9) Malcolm KOKOCINSKI Malcolm KOKOCINSKI SWE
11:40 1 72(+1) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
29 11:50 1 68(-3) ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Thaya LIMPIPOLPAIBUL THA
11:50 1 70(-1) Hayato YOSHIDA Hayato YOSHIDA JPN
11:50 1 70(-1) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA
30 12:00 1 67(-4) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA
12:00 1 71(Par) Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
12:00 1 73(+2) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
31 12:10 1 68(-3) Andreas GRONKVIST Andreas GRONKVIST SWE
12:10 1 74(+3) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
12:10 1 69(-2) Janne KASKE Janne KASKE FIN
32 12:20 1 63(-8) John CATLIN John CATLIN USA
12:20 1 69(-2) ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA
12:20 1 65(-6) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA
33 12:30 1 67(-4) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
12:30 1 69(-2) ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ Pavit TANGKAMOLPRASERT THA
12:30 1 72(+1) Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE
34 12:40 1 65(-6) สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA
12:40 1 69(-2) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA
12:40 1 69(-2) พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA
35 12:50 1 70(-1) Tarik CAN Tarik CAN USA
12:50 1 72(+1) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA
12:50 1 69(-2) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
36 13:00 1 66(-5) ธนาธิป เผือกเทศ Thanathip PUAKTES THA
13:00 1 67(-4) Shahriffuddin ARIFFIN Shahriffuddin ARIFFIN MAS
13:00 1 72(+1) ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SWANGARUNPORN THA
37 13:10 1 67(-4) เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
13:10 1 67(-4) Irfan YUSOFF Irfan YUSOFF MAS
13:10 1 71(Par) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA
38 13:20 1 69(-2) จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ Chirat JIRASUWAN THA
13:20 1 71(Par) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
13:20 1 69(-2) Daeng RAHMAN Daeng RAHMAN MAS
39 13:30 1 68(-3) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA
13:30 1 72(+1) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
13:30 1 69(-2) วันชัย หลวงนิติกุล (Am) Vanchai LUANGNITIKUL (Am) THA
40 11:30 10 72(+1) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
11:30 10 67(-4) อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA
11:30 10 72(+1) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
41 11:40 10 70(-1) Nari GAMMA Nari GAMMA JPN
11:40 10 79(+8) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
11:40 10 65(-6) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
42 11:50 10 70(-1) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
11:50 10 71(Par) Tatsuhiko TAKAHASHI Tatsuhiko TAKAHASHI JPN
11:50 10 72(+1) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
43 12:00 10 67(-4) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA
12:00 10 65(-6) นิติธร ทิพย์พงษ์ Nitithorn THIPPONG THA
12:00 10 76(+5) Daiki TSURUMI Daiki TSURUMI JPN
44 12:10 10 65(-6) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA
12:10 10 75(+4) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA
12:10 10 67(-4) Bjorn HELLGREN Bjorn HELLGREN SWE
45 12:20 10 73(+2) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
12:20 10 75(+4) นำโชค ตันติโภคากุล Namchok TANTIPOKHAKUL THA
12:20 10 71(Par) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA
46 12:30 10 66(-5) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA
12:30 10 71(Par) ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA
12:30 10 65(-6) Sam GILLIS Sam GILLIS USA
47 12:40 10 67(-4) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA
12:40 10 68(-3) Brett MUNSON Brett MUNSON USA
12:40 10 67(-4) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA
48 12:50 10 71(Par) Teemu PUTKONEN Teemu PUTKONEN FIN
12:50 10 67(-4) Amir NAZRIN Amir NAZRIN MAS
12:50 10 71(Par) ณัทพงศ์ นิยมชน Natthapong NIYOMCHON THA
49 13:00 10 65(-6) กฤติน สุนทรนนท์ Krittin SUNTHORNNON THA
13:00 10 74(+3) Syed Saqib AHMED Syed Saqib AHMED IND
13:00 10 66(-5) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
50 13:10 10 69(-2) Sukree OTHMAN Sukree OTHMAN MAS
13:10 10 66(-5) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
13:10 10 71(Par) คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
51 13:20 10 72(+1) Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
13:20 10 74(+3) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
13:20 10 RTD พรประเสริฐ กาญจนจารี (Am) Phornprasert KARNCHANACHARI (Am) THA
52 13:30 10 76(+5) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
13:30 10 70(-1) Brandon LAU Brandon LAU MAS
13:30 10 70(-1) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA