Singha all Thailand Championship 2021

23-26Sep. 2021
ROUND 1

Order of Play for Round 1

Scores last updated at 22/09/2021 10:00:28

Group Time Tee Name Name Ctry
1 6:50 1 Prin SIRISOMMAI ปฤณ ศิริสมหมาย THA
6:50 1 Krittapas MANEEMAS กฤตภาส มณีมาศ THA
6:50 1 Taweekiat RODSA ทวีเกียรติ รอดสา THA
2 7:00 1 Mahasamuth SAIYASOMBAT มหาสมุทร ไสยสมบัติ THA
7:00 1 Thitipat LEM ฐิติพัศ เล็ม THA
7:00 1 Pachara SAKULYONG พชร สกุลยง THA
3 7:10 1 Yanapat CHAROENPATTANASATIT ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ THA
7:10 1 Komsith HUACHAI คมษิต หัวใจ THA
7:10 1 Filip ARNERSTEN (Am) Filip ARNERSTEN (Am) SWE
4 7:20 1 Krittin SUNTHORNNON กฤติน สุนทรนนท์ THA
7:20 1 Pitipat PITIMANA-AREE ปิติภัทร ปิติมานะอารี THA
7:20 1 Philip MATSSON ฟิลลิป มาทซอน THA
5 7:30 1 Naras LUANGPHETCHARAPORN นรัส เหลืองเพชราภรณ์ THA
7:30 1 Bhurinat SONGPAIBOON ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ THA
7:30 1 Piya SAWANGARUNPORN ปิยะ สว่างอรุณพร THA
6 7:40 1 Suttijet KOORATANAPISAN สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล THA
7:40 1 Kammalas NAMUANGRUK กัมลาศ นาเมืองรักษ์ THA
7:40 1 Pannakorn UTHAIPAS ภันกร อุทัยพัฒน์ THA
7 7:50 1 Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ THA
7:50 1 Pol KEMARAT พล เขมรัตน์ THA
7:50 1 Wisut ARTJANAWAT วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ THA
8 8:00 1 Jittakorn NUAMTHANONG จิตรกร น่วมทนงค์ THA
8:00 1 Supravee PHATAM สุประวีณ์ ผาธรรม THA
8:00 1 Dechawat PHETPRAYOON เดชาวัต เพชรประยูร THA
9 8:10 1 Chanat SAKULPOLPHAISAN จณัตว์ สกุลพลไพศาล THA
8:10 1 Borworn CHAISRI บวร ชัยศรี THA
8:10 1 Sajawat SRIPRASIT สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ THA
10 8:20 1 Thanarat SRISATHAPORN ธนรัชต์ ศรีสถาพร THA
8:20 1 Ekpharit WU เอกปริษฐิ์ หวู่ THA
8:20 1 Lerd BHAKDIBHUMI เลิศ ภักดีภูมิ THA
11 8:30 1 Natchapol SRINOON ณัชพล ศรีนุ่น THA
8:30 1 Troix Noppasin TONKHAM ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม THA
8:30 1 Winthai WIWATSANITCHAI วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย THA
12 8:40 1 David GILMOUR David GILMOUR AUS
8:40 1 Bhum PORNCHAROENSUP ภูมิ พรเจริญทรัพย์ THA
8:40 1 Witchayapat SINSRANG วิชญภัทร สินสร้าง THA
13 6:50 10 Sira BOONGUER ศิระ บุญเกื้อ THA
6:50 10 Chinathip SAENGMANEECHOT ชินาธิป แสงมณีโชติ THA
6:50 10 Nanthanat KONGKAEW นันทนัช กองแก้ว THA
14 7:00 10 Kittitee POMBUNMEE กิตติธีร์ ป้อมบุญมี THA
7:00 10 Nuttarut CHUENTA ณัฐรัชต์ ชื่นตา THA
7:00 10 Woradech JANGPAN วรเดช แจ้งพันธุ์ THA
15 7:10 10 Wachirawit SAORON วชิรวิทย์ เสาร่อน THA
7:10 10 Koravich INMEE กรวิชญ์ อินมี THA
7:10 10 Parathakorn SUYASRI (Am) ปรัตถกร สูยะศรี (Am) THA
16 7:20 10 Jaturon DUANGPHAICHOOM จาตุรนต์ ดวงไพชุม THA
7:20 10 Sarun SIRITHON ศรัณย์ ศิริธร THA
7:20 10 Denwit David BORIBOONSUB เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ THA
17 7:30 10 Tirawat KAEWSIRIBANDIT ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต THA
7:30 10 Atiruj WINAICHAROENCHAI อติรุจ วินัยเจริญชัย THA
7:30 10 Sarit SUWANNARUT สาริศ สุวรรณรัตน์ THA
18 7:40 10 Pawin INGKHAPRADIT ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ THA
7:40 10 Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง THA
7:40 10 Arnond VONGVANIJ อานน ว่องวานิช THA
19 7:50 10 Ratchapol JANTAVARA รัชพล จันทวารา THA
7:50 10 Sadom KAEWKANJANA สดมภ์ แก้วกาญจนา THA
7:50 10 Raththee SIRITHANAKUNSAK รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ THA
20 8:00 10 Suteepat PRATEEPTIENCHAI สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย THA
8:00 10 Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล THA
8:00 10 Jakraphan PREMSIRIGORN จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ THA
21 8:10 10 Chaiporn OUITRAGOOL ชัยพร อุ๋ยตระกูล THA
8:10 10 Thepbodin AMARANAN เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ THA
8:10 10 Newport LAPAROJKIT นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ THA
22 8:20 10 Worrasorn SUWANPANANG วรสรณ์ สุวรรณพนัง THA
8:20 10 Somprad RATTANASUWAN สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ THA
8:20 10 Akedanai PONGHATHAIKUL เอกดนัย ผ่องหทัยกุล THA
23 8:30 10 Kullakit SITHPRASERT กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ THA
8:30 10 Kritchayapol SINCHAI กฤตชยพล สินไชย THA
8:30 10 Chacrist KAEWSRIPRACH ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ THA
24 8:40 10 Siwat TEERAPATSORNRAT ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ THA
8:40 10 Marudit SRIWANICHPOOM มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ THA
8:40 10 Wanipun MEESOM-US วนิพันธุ์ มีสมอรรถ THA
25 11:30 1 Nathan JUIVARAMIT ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ THA
11:30 1 Nott SRICHANNON ณฐ ศรีจันทรนนท์ THA
11:30 1 Thanat PHUNGDET (Am) ธนัตถ์ พึ่งเดช (Am) THA
26 11:40 1 Chris CHINNAPONGSE คริส ชินพงศ์ THA
11:40 1 Thanapol CHAROENSUK ธนพล เจริญสุข THA
11:40 1 Waris MANTHORN วาริษ มั่นธรณ์ THA
27 11:50 1 Kaenpeth YODPACK แก่นเพชร ยศภาคย์ THA
11:50 1 Chayodom CHANJARUPHONG ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ THA
11:50 1 Sangchai KAEWCHAROEN แสงชัย แก้วเจริญ THA
28 12:00 1 Thaya LIMPIPOLPAIBUL ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ THA
12:00 1 Chonlatit CHUENBOONNGAM ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม THA
12:00 1 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
29 12:10 1 Kosuke HAMAMOTO โคสุเก ฮามาโมโต้ THA
12:10 1 Nitithorn THIPPONG นิติธร ทิพย์พงษ์ THA
12:10 1 Poosit SUPUPRAMAI ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย THA
30 12:20 1 Tanapat PICHAIKOOL ธนภัทร พิชัยกุล THA
12:20 1 Poom SAKSANSIN ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ THA
12:20 1 Vanchai LUANGNITIKUL วันชัย หลวงนิติกุล THA
31 12:30 1 Kasidit LEPKURTE กษิดิศ เล็บครุฑ THA
12:30 1 Panuphol PITTAYARAT ภาณุพล พิทยารัฐ THA
12:30 1 Settee PRAKONGVECH เศรษฐี ประคองเวช THA
32 12:40 1 Panuwat BULSOMBATH ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ THA
12:40 1 Paphangkorn ITTHIRATCHAI ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย THA
12:40 1 Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN
33 12:50 1 Wutthipong SEEHAPUNT วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ THA
12:50 1 Vorapop CHAIPIPAT วรภพ ชัยพิพรรธ THA
12:50 1 Pasavee LERTVILAI พศวีร์ เลิศวิไล THA
34 13:00 1 Tanut EUISAGUL ธนัท อุยสกุล THA
13:00 1 Jakkanat INMEE จักรนาถ อินมี THA
13:00 1 Ronnachai JAMNONG รณชัย จำนงค์ THA
35 13:10 1 Thanakorn THIPAYACHAN ธนกร ทิพยจันทร์ THA
13:10 1 Wongsakorn PIKUNSAWAT วงศกร พิกุลสวัสดิ์ THA
13:10 1 Attapol CHARANAHUT อรรถพล จรณะหุต THA
36 13:20 1 Jedsada SEWEEWALLOP เจษฎา เสวีวัลลพ THA
13:20 1 Ratchavin TANAKASEMPIPAT รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ THA
13:20 1 Varuth KJONKITTISKUL วรุต ขจรกิตติสกุล THA
37 11:30 10 Assadet SRIUTHAISIRIWONG อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ THA
11:30 10 Pravin IAD-OUA ประวิณ เอียดเอื้อ THA
11:30 10 Kittada KOSALUTTA (Am) กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) THA
38 11:40 10 Ittisart DUMLERT อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ THA
11:40 10 Panat BODHIDATTA ปาณัท โพธิทัต THA
11:40 10 Sakchai SIRIMAYA ศักดิ์ชัย ศิริมายา THA
39 11:50 10 Nutdanai NUANGJAKNIN ณัฐดนัย เนื่องจากนิล THA
11:50 10 Nattawat SUVAJANAKORN ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ THA
11:50 10 Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) THA
40 12:00 10 Pijit PETCHKASEM พิจิตร เพ็ชรเกษม THA
12:00 10 Smart KITTIRATTANAPAIBOON ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ THA
12:00 10 Nirun SAE-UENG นิรันดร์ แซ่อึ้ง THA
41 12:10 10 Thanpisit OMSIN ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน THA
12:10 10 Kittiporn JAVANAPONG กิตติพร ชวนะพงศ์ THA
12:10 10 Sattaya SUPUPRAMAI สัตยา ทรัพย์อัประไมย THA
42 12:20 10 Charng-Tai SUDSOM ฉ่างไท้ สุดโสม THA
12:20 10 Chaiphat KOONMARK ชัยพัชร์ คูณมาก THA
12:20 10 Peradol PANYATHANASEDH พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA
43 12:30 10 Donlaphatchai NIYOMCHON ดลภัทรไชย นิยมชน THA
12:30 10 Pisitchai THIPPONG พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ THA
12:30 10 Tawit POLTHAI ธาวิท พลไทย THA
44 12:40 10 Vuttivit CHAROENPORNANUKUL วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล THA
12:40 10 Kettawan POOKAWANACH เขตตะวัน ปูคะวนัช THA
12:40 10 Atthaphon SRIBOONKAEW อรรถพล ศรีบุญแก้ว THA
45 12:50 10 Warun IEAMGAEW วรุณ เอี่ยมแก้ว THA
12:50 10 Jakkapat HORSANGCHAI จักรภัทร ฮ้อแสงชัย THA
12:50 10 Phanuvich ONCHU ภาณุวิชญ์ อ่อนจู THA
46 13:00 10 Sun PHUMKLIANGDARA สรร พุ่มเกลี้ยงดารา THA
13:00 10 Wanich PETCHARIT วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ THA
13:00 10 Suttinon PANYO (Am) สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) THA
47 13:10 10 Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล THA
13:10 10 Pawat PRACHOOMSRISAKUL ภวัต ประชุมศรีสกุล THA
13:10 10 Seddhachoke POOMPUAY เศรษฐโชค พุ่มพวย THA
48 13:20 10 Kittikun PUTISANON กิตติคุณ ปูติสานนท์ THA
13:20 10 Nopparat PANICHPHOL นพรัฐ พานิชผล THA
13:20 10 Sirapob YAPALA (Am) สิรภพ ยะปาละ (Am) THA