Singha Pattaya Open 2021

21-24Oct. 2021
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 23/10/2021 18:53:07

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:00 5 213 (+3) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 68 70 75
212 (+2) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 70 70 72
212 (+2) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 71 69 72
2 7:10 5 212 (+2) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 70 72
212 (+2) แดนไท บุญมา Danthai BOONMA THA 70 70 72
212 (+2) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 73 67 72
3 7:20 5 212 (+2) ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 70 67 75
212 (+2) Wolmer MURILLO Wolmer MURILLO VEN 70 72 70
212 (+2) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 75 67 70
4 7:30 5 212 (+2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 71 70 71
212 (+2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 70 71 71
212 (+2) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 70 71
5 7:40 5 212 (+2) ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 69 69 74
211 (+1) ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 68 72 71
211 (+1) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 72 70 69
6 7:00 14 213 (+3) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 70 72 71
213 (+3) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 68 74 71
213 (+3) จาตุพล พุ่มสำเภา Jatupon PUMSAMPAO THA 72 67 74
7 7:10 14 213 (+3) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 69 71 73
213 (+3) ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 67 73 73
214 (+4) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 74 67 73
8 7:20 14 214 (+4) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 73 69 72
214 (+4) สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 68 75
214 (+4) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 69 70 75
9 7:30 14 216 (+6) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 71 70 75
217 (+7) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 70 72 75
10 7:40 14 217 (+7) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 69 71 77
218 (+8) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 67 75 76
11 7:00 10 208 (-2) นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 71 68 69
208 (-2) สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 71 69 68
208 (-2) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 72 67 69
12 7:10 10 208 (-2) วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 70 69
208 (-2) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 71 68 69
208 (-2) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 70 70 68
13 7:20 10 209 (-1) ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 68 69 72
209 (-1) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 68 71 70
209 (-1) รฐนน วรรณศรีจันทร์ Rattanon WANNASRICHAN THA 70 72 67
14 7:30 10 209 (-1) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 72 70 67
209 (-1) ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ Chinnarat PHADUNGSIL THA 65 71 73
209 (-1) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 71 68 70
15 7:40 10 209 (-1) ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 73 69 67
210 (Par) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 67 71 72
210 (Par) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย Suradit YONGCHAROENCHAI THA 73 68 69
16 7:50 10 211 (+1) ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 69 72 70
211 (+1) ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA 72 70 69
211 (+1) สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA 69 68 74
17 8:00 10 211 (+1) อติรุจ วินัยเจริญชัย Atiruj WINAICHAROENCHAI THA 68 69 74
211 (+1) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 70 69 72
211 (+1) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 72 68 71
18 7:00 1 208 (-2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 66 71 71
208 (-2) ธนภัทร พิชัยกุล Tanapat PICHAIKOOL THA 69 68 71
208 (-2) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 65 73 70
19 7:10 1 208 (-2) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 69 69 70
208 (-2) นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 69 72 67
208 (-2) ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 70 68 70
20 7:20 1 207 (-3) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 65 70 72
207 (-3) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 67 70 70
206 (-4) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 67 72 67
21 7:30 1 206 (-4) จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 69 66 71
206 (-4) ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 66 70 70
206 (-4) ภาณุพล พิทยารัฐ Panuphol PITTAYARAT THA 66 70 70
22 7:40 1 206 (-4) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 66 71 69
206 (-4) รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (Am) Ratchanon CHANTANANUWAT (Am) THA 69 69 68
204 (-6) สาริศ สุวรรณรัตน์ Sarit SUWANNARUT THA 64 66 74
23 7:50 1 204 (-6) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 67 68 69
202 (-8) วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 67 68 67
202 (-8) รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee SIRITHANAKUNSAK THA 70 68 64
24 8:00 1 201 (-9) พรหม มีสวัสดิ์ Prom MEESAWAT THA 63 70 68
195 (-15) สดมภ์ แก้วกาญจนา Sadom KAEWKANJANA THA 66 67 62
192 (-18) พชร คงวัดใหม่ Phachara KHONGWATMAI THA 59 70 63