2022 ATGT Special Qualifying School

11-14Jan. 2022
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 1

Scores last updated at 11/01/2022 06:12:35

Group Time Tee Name Name Ctry
1 6:50 1 ณัฐพล พฤกษากร Nutthaphol PRUCKSAKORN THA
6:50 1 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
6:50 1 ธาราดล ภัทร์จิรกุล (Am) Tharadol PHATJIRAKUL (Am) THA
2 6:59 1 กชกร ใสสุก Khochakorn SAISUK THA
6:59 1 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
6:59 1 ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล Winegoon TERATANARUNGPAISAN THA
3 7:08 1 Ricky JASWAL Ricky JASWAL IND
7:08 1 ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม Troix Noppasin TONKHAM THA
7:08 1 วิชญ์ ปิติพัฒน์ (Am) Wit PITIPAT (Am) THA
4 7:17 1 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
7:17 1 นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA
7:17 1 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjitti KANOKSAKSAKUL THA
5 7:26 1 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
7:26 1 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
7:26 1 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
6 7:35 1 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
7:35 1 Junsub PARK J S PARK KOR
7:35 1 สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA
7 7:44 1 Galven GREEN Galven GREEN MAS
7:44 1 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
7:44 1 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
8 7:53 1 ชิษณุพงศ์ พรเอนก Chitsanupong PHON-ANEK THA
7:53 1 Jae Won SHIN Jae Won SHIN KOR
7:53 1 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
9 8:02 1 ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA
8:02 1 จาตุพล พุ่มสำเภา Jatupon PUMSAMPAO THA
8:02 1 นันทพงศ์ จันทร์เขียว Nuntapong CHANKIEW THA
10 8:11 1 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
8:11 1 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
8:11 1 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
11 8:20 1 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
8:20 1 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
8:20 1 กิตติพศ ไทยประยูร (Am) Kittiphot THAIPRAYOON (Am) THA
12 8:29 1 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
8:29 1 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
8:29 1 กรภพ ฉลาดแพทย์ (Am) Kornpob CHALADPAD (Am) THA
13 8:38 1 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
8:38 1 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
8:38 1 ธนัท อนุสรณ์สมชาย (Am) Tanut ANUSORNSOMCHAI (Am) THA
14 6:50 10 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ Tanachai KIATSIRILUX THA
6:50 10 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA
6:50 10 กรภัทร์ ธันวารชร (Am) Korapat DHANVARJOR (Am) THA
15 6:59 10 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA
6:59 10 อินทรายุธ จันทรัตน์ Intrayut CHANDTARAT THA
6:59 10 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA
16 7:08 10 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
7:08 10 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
7:08 10 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
17 7:17 10 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
7:17 10 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
18 7:26 10 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
7:26 10 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
7:26 10 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
19 7:35 10 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
7:35 10 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
7:35 10 Sang LEE Sang LEE CAN
20 7:44 10 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
7:44 10 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
7:44 10 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA
21 7:53 10 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
7:53 10 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
7:53 10 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
22 8:02 10 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
8:02 10 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
8:02 10 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
23 8:11 10 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
8:11 10 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA
8:11 10 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
24 8:20 10 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
8:20 10 วทัญญู พนายิ่งไพศาล Watanyou PANAYINGPAISAN THA
8:20 10 ก้องภพ บุญประเสริฐ Kongpop BOONPRASERT THA
25 8:29 10 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
8:29 10 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
8:29 10 กวินท์ วชนะ (Am) Kevin WATCHANA (Am) THA
26 8:38 10 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
8:38 10 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
8:38 10 นัททัน วชนะ (Am) Nathan WATCHANA (Am) THA
27 11:25 1 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
11:25 1 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
11:25 1 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ (Am) Chutiphon JANYASAWAT (Am) THA
28 11:34 1 Samarth DWIVEDI Samarth DWIVEDI IND
11:34 1 ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย Piyawat CHUPONGDECHOCHAI THA
11:34 1 Greg WALTMAN (Am) Greg WALTMAN (Am) USA
29 11:43 1 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA
11:43 1 Julian HOOD Julian HOOD SCO
30 11:52 1 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
11:52 1 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
11:52 1 Riley J KEAGLE Riley KEAGLE USA
31 12:01 1 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
12:01 1 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
12:01 1 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
32 12:10 1 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
12:10 1 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
12:10 1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA
33 12:19 1 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
12:19 1 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
12:19 1 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
34 12:28 1 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
12:28 1 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
12:28 1 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
35 12:37 1 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
12:37 1 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
12:37 1 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
36 12:46 1 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA
12:46 1 Tom DINGWALL Tom  DINGWALL SCO
37 12:55 1 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
12:55 1 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
12:55 1 ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
38 13:04 1 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
13:04 1 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
13:04 1 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER
39 13:13 1 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Nutchanon WIVATTANAT THA
13:13 1 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ Siwat TEERAPATSORNRAT THA
13:13 1 เซบาสเตียน ซอร์เทล (Am) Sebastian SAWTELL (Am) THA
40 11:25 10 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
11:25 10 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA
11:25 10 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
41 11:34 10 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
11:34 10 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ (Am) Kobsak PHISITBUNTOON (Am) THA
11:34 10 เอกรัตน์ เกษฎา Ekarat KEDSADA THA
42 11:43 10 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
11:43 10 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA
43 11:52 10 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
11:52 10 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
11:52 10 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
44 12:01 10 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
12:01 10 Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA
12:01 10 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
45 12:10 10 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
12:10 10 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
12:10 10 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
46 12:19 10 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
12:19 10 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
12:19 10 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA
47 12:28 10 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
12:28 10 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
12:28 10 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
48 12:37 10 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
12:37 10 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
49 12:46 10 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
12:46 10 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
12:46 10 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
50 12:55 10 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
12:55 10 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
12:55 10 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
51 13:04 10 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
13:04 10 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
13:04 10 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
52 13:13 10 ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA
13:13 10 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
13:13 10 Dong Hyun PARK (Am) Dong Hyun PARK (Am) KOR