2022 ATGT Special Qualifying School

11-14Jan. 2022
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 11/01/2022 16:35:27

Group Time Tee Name Name Ctry
1 6:50 1 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
6:50 1 จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) Jiradech CHAOWARAT (Am) THA
6:50 1 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ Bhum PORNCHAROENSUP THA
2 6:59 1 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
6:59 1 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ (Am) Kobsak PHISITBUNTOON (Am) THA
6:59 1 เอกรัตน์ เกษฎา Ekarat KEDSADA THA
3 7:08 1 จิรพัฒน์ เจริญจิตร Jirapat CHAROENJITR THA
7:08 1 ภวิศ ปัณทะรส Pawit PANTAROS THA
4 7:17 1 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA
7:17 1 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
7:17 1 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
5 7:26 1 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
7:26 1 Alan DEBENEDITTIS Alan DEBENEDITTIS USA
7:26 1 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
6 7:35 1 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA
7:35 1 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
7:35 1 ชนินทร์ ทินตระกูล Chanin THINTRAKUL THA
7 7:44 1 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
7:44 1 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
7:44 1 ชัยพร อุ๋ยตระกูล Chaiporn OUITRAGOOL THA
8 7:53 1 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA
7:53 1 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
7:53 1 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
9 8:02 1 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
8:02 1 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
10 8:11 1 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
8:11 1 ณฐ ศรีจันทรนนท์ Nott SRICHANNON THA
8:11 1 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
11 8:20 1 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร Gun LIMMANEEVIJIT THA
8:20 1 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
8:20 1 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA
12 8:29 1 กุณช์ธณัฏ พนาดร Kuntanat PANADON THA
8:29 1 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA
8:29 1 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
13 8:38 1 ภูริ บุญญากาศ Phuri BOONYAGAD THA
8:38 1 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
8:38 1 Dong Hyun PARK (Am) Dong Hyun PARK (Am) KOR
14 6:50 10 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA
6:50 10 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA
6:50 10 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ (Am) Chutiphon JANYASAWAT (Am) THA
15 6:59 10 Samarth DWIVEDI Samarth DWIVEDI IND
6:59 10 ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย Piyawat CHUPONGDECHOCHAI THA
6:59 10 Greg WALTMAN (Am) Greg WALTMAN (Am) USA
16 7:08 10 ประวิณ เอียดเอื้อ Pravin IAD-OUA THA
7:08 10 Julian HOOD Julian HOOD SCO
17 7:17 10 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
7:17 10 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
7:17 10 Riley J KEAGLE Riley KEAGLE USA
18 7:26 10 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA
7:26 10 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
7:26 10 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA
19 7:35 10 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA
7:35 10 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
7:35 10 ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA
20 7:44 10 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
7:44 10 Brett MUNSON Brett MUNSON USA
7:44 10 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
21 7:53 10 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
7:53 10 Thomas McLENDON Thomas McLENDON USA
7:53 10 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA
22 8:02 10 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA
8:02 10 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
8:02 10 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
23 8:11 10 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut PARIPUNNA THA
8:11 10 Tom DINGWALL Tom  DINGWALL SCO
24 8:20 10 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
8:20 10 ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA
8:20 10 ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA
25 8:29 10 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA
8:29 10 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
8:29 10 Christoph GUENTHER Christoph GUENTHER GER
26 8:38 10 ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ Nutchanon WIVATTANAT THA
8:38 10 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ Siwat TEERAPATSORNRAT THA
8:38 10 เซบาสเตียน ซอร์เทล (Am) Sebastian SAWTELL (Am) THA
27 11:25 1 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ Tanachai KIATSIRILUX THA
11:25 1 อริยวัตร จูปราง Ariyawat JUPRANG THA
11:25 1 กรภัทร์ ธันวารชร (Am) Korapat DHANVARJOR (Am) THA
28 11:34 1 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan RAFFERTY THA
11:34 1 อินทรายุธ จันทรัตน์ Intrayut CHANDTARAT THA
11:34 1 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช (Am) Ashita PIAMKULVANICH (Am) THA
29 11:43 1 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA
11:43 1 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA
11:43 1 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
30 11:52 1 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
11:52 1 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
31 12:01 1 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
12:01 1 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA
12:01 1 เทพนคร ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn FAISOON THA
32 12:10 1 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
12:10 1 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
12:10 1 Sang LEE Sang LEE CAN
33 12:19 1 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA
12:19 1 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
12:19 1 Seungjae MAENG Seungjae MAENG USA
34 12:28 1 ขวัญชัย กองทวี Kwanchai KONGTAVEE THA
12:28 1 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
12:28 1 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA
35 12:37 1 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA
12:37 1 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
12:37 1 อรรถชัย ใจฉลาด Atthachai JAICHALAD THA
36 12:46 1 นันทนัช กองแก้ว Nanthanat KONGKAEW THA
12:46 1 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA
12:46 1 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
37 12:55 1 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
12:55 1 วทัญญู พนายิ่งไพศาล Watanyou PANAYINGPAISAN THA
12:55 1 ก้องภพ บุญประเสริฐ Kongpop BOONPRASERT THA
38 13:04 1 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA
13:04 1 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล Akedanai PONGHATHAIKUL THA
13:04 1 กวินท์ วชนะ (Am) Kevin WATCHANA (Am) THA
39 13:13 1 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA
13:13 1 มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ Marudit SRIWANICHPOOM THA
13:13 1 นัททัน วชนะ (Am) Nathan WATCHANA (Am) THA
40 11:25 10 ณัฐพล พฤกษากร Nutthaphol PRUCKSAKORN THA
11:25 10 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
11:25 10 ธาราดล ภัทร์จิรกุล (Am) Tharadol PHATJIRAKUL (Am) THA
41 11:34 10 กชกร ใสสุก Khochakorn SAISUK THA
11:34 10 ณสรร เศรษฐบุตร Nasun SETABUT THA
11:34 10 ไวกูณฐ์ ธีรธนรุ่งไพศาล Winegoon TERATANARUNGPAISAN THA
42 11:43 10 Ricky JASWAL Ricky JASWAL IND
11:43 10 ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม Troix Noppasin TONKHAM THA
11:43 10 วิชญ์ ปิติพัฒน์ (Am) Wit PITIPAT (Am) THA
43 11:52 10 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA
11:52 10 นิธิชัย ภูมิถาวร Nitichai BHUMITHAWORN THA
11:52 10 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA
44 12:01 10 จอมยุทธ เกตุทอง Jomyoot GETTONG THA
12:01 10 ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ Saranyapong TEERANON THA
12:01 10 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA
45 12:10 10 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
12:10 10 Junsub PARK J S PARK KOR
12:10 10 สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA
46 12:19 10 Galven GREEN Galven GREEN MAS
12:19 10 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
12:19 10 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
47 12:28 10 ชิษณุพงศ์ พรเอนก Chitsanupong PHON-ANEK THA
12:28 10 Jae Won SHIN Jae Won SHIN KOR
12:28 10 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA
48 12:37 10 ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA
12:37 10 จาตุพล พุ่มสำเภา Jatupon PUMSAMPAO THA
12:37 10 นันทพงศ์ จันทร์เขียว Nuntapong CHANKIEW THA
49 12:46 10 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ Nathan JUIVARAMIT THA
12:46 10 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
12:46 10 Ye Htet Aung Ye Htet Aung MYA
50 12:55 10 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
12:55 10 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
12:55 10 กิตติพศ ไทยประยูร (Am) Kittiphot THAIPRAYOON (Am) THA
51 13:04 10 ปรม ชันซื่อ Parama CHANSUE THA
13:04 10 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA
13:04 10 กรภพ ฉลาดแพทย์ (Am) Kornpob CHALADPAD (Am) THA
52 13:13 10 อธิคม สุขวารี Aticom SOOKVAREE THA
13:13 10 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
13:13 10 ธนัท อนุสรณ์สมชาย (Am) Tanut ANUSORNSOMCHAI (Am) THA