Singha all Thailand Premier Championship 2022

23-26Jun. 2022
4
ROUND 4

Final Results And Earnings Round 4

Pos. Score AGG. Name Name Ctry R1 R2 R3 R4 Winner
1 (-21) 267 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 66 67 65 69 ฿450,000.00
2 (-18) 270 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 66 69 69 66 ฿225,000.00
(-18) 270 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 69 64 67 70 ฿225,000.00
4 (-16) 272 สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย Suteepat PRATEEPTIENCHAI THA 71 67 67 67 ฿110,250.00
(-16) 272 จณัตว์ สกุลพลไพศาล Chanat SAKULPOLPHAISAN THA 67 68 68 69 ฿110,250.00
6 (-15) 273 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 62 74 67 70 ฿81,750.00
7 (-13) 275 วิชญภัทร สินสร้าง Witchayapat SINSRANG THA 74 64 68 69 ฿69,600.00
(-13) 275 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 67 68 70 70 ฿69,600.00
9 (-11) 277 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 71 70 66 70 ฿60,450.00
(-11) 277 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร Poopirat KLINKESORN THA 68 68 69 72 ฿60,450.00
11 (-10) 278 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 73 69 68 68 ฿47,775.00
(-10) 278 อมรินทร์ กรัยวิเชียร Amarin KRAIVIXIEN THA 67 66 76 69 ฿47,775.00
(-10) 278 ชัพชัย นิราช Chapchai NIRAT THA 67 70 75 66 ฿47,775.00
(-10) 278 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 70 69 70 69 ฿47,775.00
(-10) 278 เอกปริษฐิ์ หวู่ Ekpharit WU THA 70 72 65 71 ฿47,775.00
(-10) 278 ศรัณย์ ศิริธร Sarun SIRITHON THA 70 69 68 71 ฿47,775.00
(-10) 278 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ Tudpong CHUTIMAPHORN THA 65 68 72 73 ฿47,775.00
(-10) 278 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG THA 69 64 71 74 ฿47,775.00
19 (-9) 279 ประหยัด มากแสง Prayad MARKSAENG THA 67 74 70 68 ฿37,350.00
(-9) 279 สัตยา ทรัพย์อัประไมย Sattaya SUPUPRAMAI THA 70 72 69 68 ฿37,350.00
(-9) 279 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข (Am) Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK (Am) THA 69 67 74 69 Amateur
(-9) 279 นรัส เหลืองเพชราภรณ์ Naras LUANGPHETCHARAPORN THA 72 70 69 68 ฿37,350.00
(-9) 279 นิรันดร์ แซ่อึ้ง Nirun SAE-UENG THA 70 71 68 70 ฿37,350.00
(-9) 279 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 68 68 67 76 ฿37,350.00
25 (-8) 280 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 69 73 69 69 ฿33,525.00
(-8) 280 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA 71 71 67 71 ฿33,525.00
(-8) 280 ขวัญชัย แท่นนิล Kwanchai TANNIN THA 68 72 69 71 ฿33,525.00
(-8) 280 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 68 69 72 ฿33,525.00
29 (-7) 281 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 68 71 71 71 ฿31,275.00
(-7) 281 Galven GREEN Galven GREEN MAS 70 70 70 71 ฿31,275.00
31 (-6) 282 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 69 70 72 71 ฿28,312.50
(-6) 282 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 74 68 69 71 ฿28,312.50
(-6) 282 Shinichi MIZUNO Shinichi MIZUNO JPN 74 66 70 72 ฿28,312.50
(-6) 282 ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง Thitipan PACHUAYPRAKONG THA 68 70 71 73 ฿28,312.50
(-6) 282 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 71 71 70 70 ฿28,312.50
(-6) 282 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 70 69 70 73 Amateur
(-6) 282 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA 68 72 69 73 ฿28,312.50
(-6) 282 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 66 76 73 67 ฿28,312.50
(-6) 282 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 71 71 74 66 ฿28,312.50
40 (-5) 283 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 71 71 69 72 ฿26,025.00
(-5) 283 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 68 68 75 72 ฿26,025.00
(-5) 283 ณฐนนท ธนูรัตน์ (Am) Natanon THANOORAT (Am) THA 68 73 72 70 Amateur
43 (-4) 284 ถาวร วิรัตน์จันทร์ Thaworn WIRATCHANT THA 71 70 70 73 ฿24,630.00
(-4) 284 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 68 72 72 72 ฿24,630.00
(-4) 284 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 72 69 72 71 ฿24,630.00
(-4) 284 ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ Mo LIM THA 72 71 71 70 ฿24,630.00
(-4) 284 ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 72 71 72 69 ฿24,630.00
48 (-3) 285 ชัยพัชร์ คูณมาก Chaiphat KOONMARK THA 69 72 70 74 ฿22,950.00
(-3) 285 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 70 72 70 73 ฿22,950.00
(-3) 285 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 73 69 71 72 ฿22,950.00
(-3) 285 สุทธินนท์ ปัญโญ Suttinon PANYO THA 72 69 74 70 ฿22,950.00
(-3) 285 Chen GUXIN Chen GUXIN CHN 73 70 72 70 ฿22,950.00
(-3) 285 ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 72 73 69 ฿22,950.00
54 (-2) 286 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 69 72 70 75 ฿21,750.00
(-2) 286 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 71 71 70 74 ฿21,750.00
(-2) 286 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 69 73 72 ฿21,750.00
57 (-1) 287 วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 71 69 72 75 ฿21,375.00
(-1) 287 ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL THA 72 70 72 73 ฿21,375.00
59 (Par) 288 ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 69 72 72 75 ฿21,075.00
(Par) 288 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 73 70 70 75 ฿21,075.00
61 (+1) 289 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 74 68 76 71 ฿20,850.00
62 (+2) 290 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 67 71 78 74 ฿20,625.00
(+2) 290 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ Thammanoon SRIROJ THA 70 72 77 71 ฿20,625.00
64 (+4) 292 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 71 72 75 74 ฿20,400.00
(+4) 292 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก (Am) Saksit JAIRAK (Am) THA 74 69 77 72 Amateur
66 (+10) 298 ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 72 71 78 77 Amateur
67 (Par) 144 ทราย มอนทาน่า โลแวน Sy LOVAN THA 75 69
(Par) 144 ภัทระ อมรเวชรัตน์ Phatthara AMORNWETCHARAT THA 73 71
(Par) 144 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม Chonlatit CHUENBOONNGAM THA 76 68
(Par) 144 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 71 73
(Par) 144 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 70 74
(Par) 144 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA 66 78
(Par) 144 พลกฤต ผาวิชัย (Am) Polakrit PAWICHAI (Am) THA 71 73
(Par) 144 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 73 71
(Par) 144 พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ Pipatpong SIRITHANAKUNSAK THA 72 72
(Par) 144 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 67 77
(Par) 144 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 75 69
(Par) 144 ศักดิ์ชัย ศิริมายา Sakchai SIRIMAYA THA 71 73
(Par) 144 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 73
(Par) 144 จีณณ์ ชัยกังวาฬ (Am) Gene CHAIKANGWAL (Am) THA 71 73
81 (+1) 145 Oscar ZETTERWALL Oscar ZETTERWALL SWE 69 76
(+1) 145 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 75 70
(+1) 145 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 72 73
(+1) 145 เอกชัย แช่มสุขขี Aekachai CHAMSUKKEE THA 73 72
(+1) 145 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon JANYASAWAT THA 72 73
(+1) 145 อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 74 71
(+1) 145 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 72 73
88 (+2) 146 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA 72 74
(+2) 146 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร Sukiat SUNGWANPETH THA 75 71
(+2) 146 กฤตชยพล สินไชย Kritchayapol SINCHAI THA 71 75
(+2) 146 Syed Saqib AHMED Syed Saqib AHMED IND 76 70
(+2) 146 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 75 71
(+2) 146 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA 72 74
(+2) 146 ปิยะ สว่างอรุณพร Piya SAWANGARUNPORN THA 69 77
(+2) 146 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 70 76
(+2) 146 ธาวิท พลไทย Tawit POLTHAI THA 71 75
(+2) 146 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA 72 74
98 (+3) 147 นพรัฐ พานิชผล Nopparat PANICHPHOL THA 70 77
(+3) 147 ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 68 79
(+3) 147 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 78 69
(+3) 147 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 72 75
(+3) 147 บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 76 71
(+3) 147 สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA 75 72
(+3) 147 วงศกร ชูวงษ์ Wongsakorn CHOOWONG THA 73 74
105 (+4) 148 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (Am) Sarut VONGCHAISIT (Am) THA 75 73
(+4) 148 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA 71 77
(+4) 148 ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด Thanapon IAMSAARD THA 71 77
(+4) 148 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA 75 73
(+4) 148 วชิรวิทย์ เสาร่อน Wachirawit SAORON THA 74 74
(+4) 148 ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 76 72
(+4) 148 ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 74 74
(+4) 148 กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 79 69
113 (+5) 149 ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 73 76
114 (+6) 150 Anh Minh NGUYEN (Am) Anh Minh NGUYEN (Am) VIE 71 79
(+6) 150 สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 74 76
(+6) 150 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA 74 76
(+6) 150 วันชัย หลวงนิติกุล Vanchai LUANGNITIKUL THA 75 75
(+6) 150 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 75 75
119 (+7) 151 นนนที แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee SANGSURIYAPORN THA 72 79
120 (+8) 152 จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 73 79
(+8) 152 ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ Yanapat CHAROENPATTANASATIT THA 75 77
(+8) 152 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong SRIPATRPRASITE THA 76 76
(+8) 152 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA 75 77
(+8) 152 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 74 78
125 (+9) 153 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA 76 77
(+9) 153 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 75 78
(+9) 153 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA 79 74
(+9) 153 พิชชากร ติระกุล Pitchakorn TIRAKUL THA 75 78
129 (+11) 155 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล Chanjiti KANOKSAKSAKUL THA 77 78
130 (+13) 157 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA 75 82
(+13) 157 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 79 78
(+13) 157 รชต วิณวัณฑ์ (Am) Rachata WINWON (Am) THA 83 74
133 (+14) 158 ฐิติธัช ใจดี (Am) Bank JAIDEE (Am) THA 77 81
134 (+15) 159 Justin HAN Justin HAN SGP 80 79
(+15) 159 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ Anawin KIATLACHCHANONT THA 78 81
136 (+16) 160 อัชชา นามปาน (Am) Atshar NAMPAN (Am) THA 79 81
137 (+17) 161 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL THA 83 78
138 (+18) 162 ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 82 80
139 (+20) 164 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล Sirasit PRATEEPMONGKOL THA 80 84
140 RTD ภัทรภูมิ ปาจารย์ Poom PACHARN THA 76 RTD
141 WD Filip LUNDELL Filip LUNDELL SWE 75 WD
WD ภันกร อุทัยพัฒน์ Pannakorn UTHAIPAS THA 78 WD
WD นุพันธ์ มาประณีต Nuphan MARPRANEET THA 81 WD
WD กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA 82 WD