Singha Chiang Mai Open 2021

18-21Nov. 2021
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 4

Scores last updated at 20/11/2021 14:24:55

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2 R3
1 7:05 10 217 (+4) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 75 72 70
7:05 10 217 (+4) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 73 75 69
7:05 10 217 (+4) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 76 73 68
2 7:15 10 217 (+4) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 76 73 68
7:15 10 218 (+5) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 75 71 72
7:15 10 218 (+5) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 77 69 72
3 7:25 10 218 (+5) วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 75 72 71
7:25 10 218 (+5) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 71 77 70
7:25 10 219 (+6) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 73 73
4 7:35 10 219 (+6) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 72 75 72
7:35 10 219 (+6) กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 71 77 71
7:35 10 219 (+6) ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA 75 74 70
5 7:45 10 220 (+7) อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA 73 73 74
7:45 10 220 (+7) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 74 72 74
7:45 10 221 (+8) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 73 72 76
6 7:55 10 221 (+8) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 76 73 72
7:55 10 221 (+8) ปริชญ์ โกศลศศิธร (Am) Parit KOSONSASITORN (Am) THA 75 74 72
7:55 10 222 (+9) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 75 70 77
7 8:05 10 222 (+9) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 76 71 75
8:05 10 222 (+9) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 71 76 75
8:05 10 222 (+9) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 71 78 73
8 8:15 10 223 (+10) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 74 77
8:15 10 223 (+10) ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 71 75 77
8:15 10 223 (+10) ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 74 73 76
9 8:25 10 223 (+10) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 77 75
8:25 10 225 (+12) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 76 69 80
8:25 10 227 (+14) ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA 74 74 79
10 8:35 10 227 (+14) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 71 78 78
8:35 10 227 (+14) ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 77 72 78
8:35 10 231 (+18) ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA 75 73 83
11 7:00 1 217 (+4) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 73 74
7:00 1 217 (+4) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 69 76 72
7:00 1 217 (+4) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 74 72
12 7:10 1 216 (+3) จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA 77 72 67
7:10 1 216 (+3) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 68 74 74
7:10 1 216 (+3) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75 69 72
13 7:20 1 214 (+1) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 70 70 74
7:20 1 214 (+1) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 72 71 71
7:20 1 214 (+1) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 77 67 70
14 7:30 1 214 (+1) ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA 77 69 68
7:30 1 214 (+1) เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 73 72 69
7:30 1 213 (Par) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 69 70 74
15 7:40 1 213 (Par) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 67 73 73
7:40 1 213 (Par) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 73 68 72
7:40 1 213 (Par) สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA 67 77 69
16 7:50 1 213 (Par) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 77 69 67
7:50 1 212 (-1) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 73 67 72
7:50 1 212 (-1) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 73 69 70
17 8:00 1 212 (-1) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 74 69 69
8:00 1 212 (-1) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 72 71 69
8:00 1 212 (-1) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 74 67
18 8:10 1 212 (-1) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 73 67
8:10 1 211 (-2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 69 67 75
8:10 1 211 (-2) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 69 70 72
19 8:20 1 211 (-2) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 71 68
8:20 1 210 (-3) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 73 65 72
8:20 1 210 (-3) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 70 69 71
20 8:30 1 210 (-3) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 67 74 69
8:30 1 209 (-4) ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA 70 69 70
8:30 1 209 (-4) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 71 70 68
21 8:40 1 209 (-4) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 74 67 68
8:40 1 209 (-4) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 74 65
8:40 1 208 (-5) สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA 73 68 67
22 8:50 1 207 (-6) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 67 69 71
8:50 1 205 (-8) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 71 65 69
8:50 1 205 (-8) Berry HENSON Berry HENSON USA 70 67 68