Singha Chiang Mai Open 2021

18-21Nov. 2021
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 2

Scores last updated at 18/11/2021 18:22:52

Group Time Tee Score Name Name Ctry
1 6:55 1 77 (+6) กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
6:55 1 WD ภวัต ขจรจิตตินที Phawat KHAJHONJITTINATHI THA
2 7:05 1 WD อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
7:05 1 81 (+10) อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
7:05 1 83 (+12) กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
3 7:15 1 71 (Par) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
7:15 1 83 (+12) Julian HOOD Julian HOOD SCO
7:15 1 74 (+3) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
4 7:25 1 76 (+5) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
7:25 1 76 (+5) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
7:25 1 75 (+4) ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
5 7:35 1 76 (+5) ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
7:35 1 73 (+2) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
7:35 1 72 (+1) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
6 7:45 1 77 (+6) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
7:45 1 72 (+1) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
7:45 1 71 (Par) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
7 7:55 1 77 (+6) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
7:55 1 75 (+4) เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
7:55 1 74 (+3) ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA
8 8:05 1 75 (+4) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
8:05 1 71 (Par) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
8:05 1 73 (+2) อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
9 8:15 1 71 (Par) ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
8:15 1 76 (+5) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
8:15 1 75 (+4) ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
10 8:25 1 78 (+7) ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
8:25 1 75 (+4) ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
8:25 1 74 (+3) มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
11 8:35 1 77 (+6) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
8:35 1 80 (+9) ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA
8:35 1 82 (+11) พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA
12 7:00 10 77 (+6) วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
7:00 10 81 (+10) ภานุวิชญ์ พรหมศาสตร์ (Am) Panuwich PROMSART (Am) THA
13 7:10 10 78 (+7) คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
7:10 10 83 (+12) Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
7:10 10 81 (+10) ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี (Am) Chidtawan WANGRUNGWICHAISRI (Am) THA
14 7:20 10 77 (+6) จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
7:20 10 76 (+5) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
7:20 10 72 (+1) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
15 7:30 10 78 (+7) Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
7:30 10 70 (-1) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
7:30 10 67 (-4) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
16 7:40 10 71 (Par) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
7:40 10 70 (-1) Berry HENSON Berry HENSON USA
7:40 10 73 (+2) สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA
17 7:50 10 73 (+2) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
7:50 10 81 (+10) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
7:50 10 73 (+2) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
18 8:00 10 71 (Par) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
8:00 10 67 (-4) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
8:00 10 76 (+5) อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
19 8:10 10 71 (Par) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
8:10 10 81 (+10) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
8:10 10 72 (+1) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
20 8:20 10 80 (+9) วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
8:20 10 79 (+8) เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
8:20 10 69 (-2) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
21 8:30 10 74 (+3) ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
8:30 10 76 (+5) ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
8:30 10 79 (+8) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ (Am) Chonjarern BARAMITHANASETH (Am) THA
22 11:15 1 78 (+7) ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ์ Ruchupun CHAISAWWONG THA
11:15 1 81 (+10) บรรหาร ศิริวุฒิ Banharn SIRIWUTE THA
11:15 1 81 (+10) กรภัทร์ ธันวารชร (Am) Korapat DHANVARJOR (Am) THA
23 11:25 1 75 (+4) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
11:25 1 75 (+4) วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
11:25 1 94 (+23) ชยังกูร ศรีทอง (Am) Chayungkoon SRITHONG (Am) THA
24 11:35 1 77 (+6) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
11:35 1 77 (+6) ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
11:35 1 71 (Par) กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
25 11:45 1 73 (+2) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
11:45 1 76 (+5) รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
11:45 1 73 (+2) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
26 11:55 1 73 (+2) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
11:55 1 70 (-1) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
11:55 1 67 (-4) สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA
27 12:05 1 69 (-2) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
12:05 1 69 (-2) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
12:05 1 70 (-1) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
28 12:15 1 72 (+1) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
12:15 1 73 (+2) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
12:15 1 67 (-4) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
29 12:25 1 77 (+6) ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
12:25 1 80 (+9) เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
12:25 1 72 (+1) ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
30 12:35 1 76 (+5) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
12:35 1 69 (-2) กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
12:35 1 75 (+4) ปริชญ์ โกศลศศิธร (Am) Parit KOSONSASITORN (Am) THA
31 12:45 1 80 (+9) วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
12:45 1 82 (+11) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
12:45 1 74 (+3) ฉลอง​รัฐ์ จิตร​นว​เสถียร (Am) Charongrat​ JITNAVASATHIEN (Am) THA
32 11:20 10 75 (+4) ธิติกฤต สมศรี Thitikrid SOMSRI THA
11:20 10 78 (+7) พัชกร จันตาเวียง Patchakorn CHANTAWIANG THA
11:20 10 78 (+7) กวินท์ วชนะ (Am) Kevin WATCHANA (Am) THA
33 11:30 10 80 (+9) พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA
11:30 10 77 (+6) รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
11:30 10 91 (+20) นัททัน วชนะ (Am) Nathan WATCHANA (Am) THA
34 11:40 10 71 (Par) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
11:40 10 68 (-3) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
11:40 10 75 (+4) วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
35 11:50 10 76 (+5) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
11:50 10 74 (+3) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
11:50 10 71 (Par) แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
36 12:00 10 75 (+4) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
12:00 10 70 (-1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
12:00 10 74 (+3) ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
37 12:10 10 69 (-2) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
12:10 10 74 (+3) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
12:10 10 73 (+2) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
38 12:20 10 88 (+17) ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
12:20 10 73 (+2) จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
12:20 10 75 (+4) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
39 12:30 10 71 (Par) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
12:30 10 76 (+5) เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
12:30 10 72 (+1) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
40 12:40 10 73 (+2) เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
12:40 10 75 (+4) วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
12:40 10 71 (Par) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
41 12:50 10 89 (+18) Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
12:50 10 78 (+7) วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
12:50 10 70 (-1) ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA