Singha Chiang Mai Open 2021

18-21Nov. 2021
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 19/11/2021 18:02:54

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:05 10 146 (+4) กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA 72 74
7:05 10 146 (+4) ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA 77 69
7:05 10 146 (+4) เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA 75 71
2 7:15 10 146 (+4) อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA 73 73
7:15 10 146 (+4) ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA 71 75
7:15 10 146 (+4) วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA 77 69
3 7:25 10 146 (+4) ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA 74 72
7:25 10 146 (+4) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 73
7:25 10 146 (+4) ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA 77 69
4 7:35 10 147 (+5) ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA 76 71
7:35 10 147 (+5) ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA 74 73
7:35 10 147 (+5) ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA 71 76
5 7:45 10 147 (+5) วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA 75 72
7:45 10 147 (+5) ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA 72 75
7:45 10 147 (+5) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 73 74
6 7:55 10 147 (+5) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 75 72
7:55 10 148 (+6) สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA 73 75
7:55 10 148 (+6) ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA 74 74
7 8:05 10 148 (+6) จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA 71 77
8:05 10 148 (+6) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 77
8:05 10 148 (+6) ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA 75 73
8 8:15 10 148 (+6) กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA 71 77
8:15 10 149 (+7) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA 71 78
8:15 10 149 (+7) จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA 77 72
9 8:25 10 149 (+7) ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA 76 73
8:25 10 149 (+7) นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA 76 73
8:25 10 149 (+7) คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA 71 78
10 8:35 10 149 (+7) ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA 75 74
8:35 10 149 (+7) ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA 77 72
11 8:45 10 149 (+7) สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA 76 73
8:45 10 149 (+7) ปริชญ์ โกศลศศิธร (Am) Parit KOSONSASITORN (Am) THA 75 74
12 7:00 1 145 (+3) สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA 71 74
7:00 1 145 (+3) เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA 73 72
7:00 1 145 (+3) ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA 72 73
13 7:10 1 145 (+3) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 71 74
7:10 1 145 (+3) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 73 72
7:10 1 145 (+3) รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA 75 70
14 7:20 1 145 (+3) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 69 76
7:20 1 145 (+3) ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA 76 69
7:20 1 144 (+2) วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA 75 69
15 7:30 1 144 (+2) สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA 67 77
7:30 1 144 (+2) เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA 70 74
7:30 1 144 (+2) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 77 67
16 7:40 1 143 (+1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 73
7:40 1 143 (+1) สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA 72 71
7:40 1 143 (+1) ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA 72 71
17 7:50 1 143 (+1) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 72 71
7:50 1 143 (+1) กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA 74 69
7:50 1 142 (Par) วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA 73 69
18 8:00 1 142 (Par) ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA 68 74
8:00 1 141 (-1) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 74 67
8:00 1 141 (-1) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 73 68
19 8:10 1 141 (-1) กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA 67 74
8:10 1 141 (-1) สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA 73 68
8:10 1 141 (-1) โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA 71 70
20 8:20 1 140 (-2) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 73 67
8:20 1 140 (-2) วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA 67 73
8:20 1 140 (-2) วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA 70 70
21 8:30 1 139 (-3) ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA 70 69
8:30 1 139 (-3) พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA 69 70
8:30 1 139 (-3) พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA 70 69
22 8:40 1 139 (-3) ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 69 70
8:40 1 138 (-4) รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA 73 65
8:40 1 137 (-5) Berry HENSON Berry HENSON USA 70 67
23 8:50 1 136 (-6) เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA 67 69
8:50 1 136 (-6) ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA 69 67
8:50 1 136 (-6) สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA 71 65