Singha Chiang Mai Open 2021

18-21Nov. 2021
ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 1

Scores last updated at 17/11/2021 12:13:37

Group Time Tee Name Name Ctry
1 6:55 1 ธิติกฤต สมศรี Thitikrid SOMSRI THA
6:55 1 พัชกร จันตาเวียง Patchakorn CHANTAWIANG THA
6:55 1 กวินท์ วชนะ (Am) Kevin WATCHANA (Am) THA
2 7:05 1 พงษ์สุพรรณ กันธิมา Phongsupun KUNTHIMA THA
7:05 1 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin TANAKASEMPIPAT THA
7:05 1 นัททัน วชนะ (Am) Nathan WATCHANA (Am) THA
3 7:15 1 ธนรัชต์ ศรีสถาพร Thanarat SRISATHAPORN THA
7:15 1 ธนกร ทิพยจันทร์ Thanakorn THIPAYACHAN THA
7:15 1 วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล Vuttivit CHAROENPORNANUKUL THA
4 7:25 1 สรร พุ่มเกลี้ยงดารา Sun PHUMKLIANGDARA THA
7:25 1 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล Thanaphum KHANCHITWORAKUN THA
7:25 1 แก่นเพชร ยศภาคย์ Kaenpeth YODPACK THA
5 7:35 1 วรุณ เอี่ยมแก้ว Warun IEAMGAEW THA
7:35 1 จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA
7:35 1 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass DUANGTHIPBURAKORN THA
6 7:45 1 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ Pisitchai THIPPONG THA
7:45 1 ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA
7:45 1 วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA
7 7:55 1 ธนกร ตอสี Thanakorn TORSEE THA
7:55 1 จิตรกร น่วมทนงค์ Jittakorn NUAMTHANONG THA
7:55 1 ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA
8 8:05 1 พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA
8:05 1 เจษฎา เสวีวัลลพ Jedsada SEWEEWALLOP THA
8:05 1 ภัทรพล ขันทะชา Pattaraphol KHANTHACHA THA
9 8:15 1 เศรษฐโชค พุ่มพวย Seddhachoke POOMPUAY THA
8:15 1 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ Weerawit SAKUNCHAROENRAT THA
8:15 1 สมศักดิ์ ขาวประทุม Somsak KAOPRATUM THA
10 8:25 1 Peter CHERIAN Peter CHERIAN IND
8:25 1 วรภพ ชัยพิพรรธ Vorapop CHAIPIPAT THA
8:25 1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด (Am) Tunyapat SUKKOED (Am) THA
11 7:00 10 ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ์ Ruchupun CHAISAWWONG THA
7:00 10 บรรหาร ศิริวุฒิ Banharn SIRIWUTE THA
7:00 10 กรภัทร์ ธันวารชร (Am) Korapat DHANVARJOR (Am) THA
12 7:10 10 รัฐภูมิ กระแสร์ชล Rattahpum KRASAECHON THA
7:10 10 วรวิทย์ วรพันธ์ Worawit WORAPHAN THA
7:10 10 ชยังกูร ศรีทอง (Am) Chayungkoon SRITHONG (Am) THA
13 7:20 10 วรเดช แจ้งพันธุ์ Woradech JANGPAN THA
7:20 10 ธนัท อุยสกุล Tanut EUISAGUL THA
7:20 10 กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ Kantapawich PHANTHARAK THA
14 7:30 10 ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA
7:30 10 รณชัย จำนงค์ Ronnachai JAMNONG THA
7:30 10 วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA
15 7:40 10 วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ THA
7:40 10 เศรษฐี ประคองเวช Settee PRAKONGVECH THA
7:40 10 สิรภพ ยะปาละ (Am) Sirapob YAPALA (Am) THA
16 7:50 10 ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA
7:50 10 ฉ่างไท้ สุดโสม Charng-Tai SUDSOM THA
7:50 10 พล เขมรัตน์ Pol KEMARAT THA
17 8:00 10 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย Poosit SUPUPRAMAI THA
8:00 10 พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA
8:00 10 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ Denwit David BORIBOONSUB THA
18 8:10 10 ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย Paphangkorn ITTHIRATCHAI THA
8:10 10 เอกรัฐ เล็กสุวรรณ Ekkarat LEKSUWAN THA
8:10 10 ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ Tanameth TANACHOKVISIT THA
19 8:20 10 Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA
8:20 10 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit SITHPRASERT THA
8:20 10 ปริชญ์ โกศลศศิธร (Am) Parit KOSONSASITORN (Am) THA
20 8:30 10 วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ Wachirawit SURIYAWONG THA
8:30 10 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA
8:30 10 ฉลอง​รัฐ​์​ จิตร​นว​เสถียร (Am) Charongrat​ JITNAVASATHIEN (Am) THA
21 11:15 1 วรุต ขจรกิตติสกุล Varuth KJONKITTISKUL THA
11:15 1 ภานุวิชญ์ พรหมศาสตร์ (Am) Panuwich PROMSART (Am) THA
22 11:25 1 คริส ชินพงศ์ Chris CHINNAPONGSE THA
11:25 1 Ryan HOOD Ryan HOOD SCO
11:25 1 ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี (Am) Chidtawan WANGRUNGWICHAISRI (Am) THA
23 11:35 1 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย Jakkapat HORSANGCHAI THA
11:35 1 ปิติภัทร ปิติมานะอารี Pitipat PITIMANA-AREE THA
11:35 1 ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA
24 11:45 1 Matt KILLEN Matt KILLEN ENG
11:45 1 วีระชัย ยืนยั่ง Weerachai YUANYANG THA
11:45 1 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ Wisut ARTJANAWAT THA
25 11:55 1 โคสุเก ฮามาโมโต้ Kosuke HAMAMOTO THA
11:55 1 Berry HENSON Berry HENSON USA
11:55 1 สุทธินนท์ ปัญโญ (Am) Suttinon PANYO (Am) THA
26 12:05 1 รัชพล จันทวารา Ratchapol JANTAVARA THA
12:05 1 ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA
12:05 1 พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA
27 12:15 1 จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ Jakraphan PREMSIRIGORN THA
12:15 1 กัมลาศ นาเมืองรักษ์ Kammalas NAMUANGRUK THA
12:15 1 อรรถพล ศรีบุญแก้ว Atthaphon SRIBOONKAEW THA
28 12:25 1 วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA
12:25 1 อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA
12:25 1 สมิทธิ ธีระตระกูล Smithti TEERATRAKUL THA
29 12:35 1 วีระ ศาลางาม Weera SALANGAM THA
12:35 1 เลิศ ภักดีภูมิ Lerd BHAKDIBHUMI THA
12:35 1 กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA
30 12:45 1 ทวีเกียรติ รอดสา Taweekiat RODSA THA
12:45 1 ณัชพล ศรีนุ่น Natchapol SRINOON THA
12:45 1 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ (Am) Chonjarern BARAMITHANASETH (Am) THA
31 11:10 10 กฤษณพันธ์ กาบสลับ Krissanaphan KABSALAB THA
11:10 10 ภวัต ขจรจิตตินที Phawat KHAJHONJITTINATHI THA
32 11:20 10 อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA
11:20 10 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet SRIUTHAISIRIWONG THA
11:20 10 กิตธาดา โกสะรุทธะ (Am) Kittada KOSALUTTA (Am) THA
33 11:30 10 ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Smart KITTIRATTANAPAIBOON THA
11:30 10 Julian HOOD Julian HOOD SCO
11:30 10 กิตติธีร์ ป้อมบุญมี Kittitee POMBUNMEE THA
34 11:40 10 ตะวัน พงศ์พันธุ์ Tawan PHONGPHUN THA
11:40 10 นภัช ปัทมสิงห์ Napat PATTAMASING THA
11:40 10 ฟิลลิป มาทซอน Philip MATSSON THA
35 11:50 10 ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ Bhurinat SONGPAIBOON THA
11:50 10 สุประวีณ์ ผาธรรม Supravee PHATAM THA
11:50 10 กิตติพร ชวนะพงศ์ Kittiporn JAVANAPONG THA
36 12:00 10 ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ Chayodom CHANJARUPHONG THA
12:00 10 ฐิติพัศ เล็ม Thitipat LEM THA
12:00 10 สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ Sajawat SRIPRASIT THA
37 12:10 10 วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA
12:10 10 เขตตะวัน ปูคะวนัช Kettawan POOKAWANACH THA
12:10 10 ชนาดล ดนตรี (Am) Chanadol DONTREE (Am) THA
38 12:20 10 เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ Thepbodin AMARANAN THA
12:20 10 คมษิต หัวใจ Komsith HUACHAI THA
12:20 10 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ (Am) Arsit AREEPHUN (Am) THA
39 12:30 10 ศิริ ศิริเจริญ Siri SIRICHAROEN THA
12:30 10 ปิยชาติ อยู่สบาย Piyachad YUSABAI THA
12:30 10 ณัฐพงค์ รัชธร (Am) Natthaphong RATCHATORN (Am) THA
40 12:40 10 ณัฐรัชต์ ชื่นตา Nuttarut CHUENTA THA
12:40 10 ณพล บุญบูชาไชย Napol BUNBUCHACHAI THA
12:40 10 มหาสมุทร ไสยสมบัติ Mahasamuth SAIYASOMBAT THA
41 12:50 10 เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA
12:50 10 ชินาธิป แสงมณีโชติ Chinathip SAENGMANEECHOT THA
12:50 10 พชร สกุลยง Pachara SAKULYONG THA